Hoppa till innehåll

TA | Ojämlik tillgång på hjälpmedel

Hjälpmedelsinstitutet, HI, har gjort en kartläggning över hur förskrivningen ser ut och konstaterar att de regionala skillnaderna är stora. Om du får tillgång till hjälpmedel eller inte hänger i hög grad på var i landet du bor. Kostnaderna för den enskilde individen varierade så mycket som mellan 0 och 25 000 kronor.

– Skillnaderna mellan de olika landstingen och regionerna är orimligt stora, säger Jan Grönlund, direktör för Hjälpmedelsinstitutet.

– De är inte heller i linje med hälso- och sjukvårdslagens intentioner. På flera andra områden finns nationella riktlinjer och strategier. Det borde det finnas även på hjälpmedelsområdet.

I undersökningen har HI utgått från två fallbeskrivningar; en 17-årig pojke med ADHD och en 45-årig kvinna med progredierande synskada och deras hjälpmedelsbehov.

Knappt hälften av landstingen kunde förskriva merparten av de hjälpmedel som efterfrågades i undersökningen. Förutsättningen för att få information om olika hjälpmedel varierade också. Det beror, enligt HI, på att insynen om villkoren skiftar bland landstingen. Några är mer ”transparanta” än andra.Uppgifterna om villkoren för att få olika hjälpmedel på landstingens hemsidor stämde inte heller alltid överens, när HI gjorde stickprov för att kontrolla dessa.

HI hoppas med undersökningen sätta i gång en diskussion och fortsatta analyser när det gäller tillgången till hjälpmedel.

Källa: HI

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.