Hoppa till innehåll

TA | Ny avhandling

Ny avhandling av Therese Hellman (f.d Eriksson), fil.dr, Sektionen för arbetsterapi, Karolinska institutet, www.ki.se.

Syftet med avhandlingen Rehabilitation and everyday life in people with stress-related ill health är att utforska och beskriva den upplevda aktivitetsrepertoaren hos personer med stressrelaterad ohälsa innan rehabilitering, och att beskriva deras erfarenheter från rehabiliteringsprocessen. Fokus ligger på rehabilitering i en terapeutisk trädgård, hur detta länkar samman med det vardagliga livet.

Resultaten visar att deltagarna inte utförde aktiviteter i den utsträckning de ville innan rehabiliteringen startade, främst var fritidsaktiviteterna påverkade. Fler än hälften rapporterade att de önskade utföra idrott/motion och hobbyaktiviteter men inte gjorde. Detta resultat indikerar att hela aktivitetsrepertoaren är påverkad.

Resultaten visar även en betydelse av att utföra kreativa aktiviteter i en miljö som upplevs som trygg, kravlös och inspirerande – den terapeutiska trädgården. De kreativa aktiviteterna, exempelvis gjuta fågelbad i cement, skapade upplevelser av inspiration, glädje och lustfylldhet, vilket bidrog till en omvärdering av aktiviteter som upplevs som lustfyllda. Deltagarna blev inspirerade att börja prioritera sådana aktiviteter i sin vardag, något som gav dem återhämtning och ökad aktivitetsbalans. Däremot beskrev de svårigheter att använda erfarenheterna från rehabiliteringen i arbetet.

En slutsats från avhandlingen är att man inte kan utesluta arbetsdelen ur ett rehabiliteringsprogram, men man kan inte heller utesluta andra aktiviteter som bidrar till återhämtning.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.