Hoppa till innehåll

TA | Minimistandard i utbildningen

WFOT:s internationella rådgivande grupp för utbildning (IAG) ordnade dagen före COTEC-kongressen i maj ett arbetsmöte i syfte omarbeta dokumentet som definierar riktlinjer och rekommendationer för utbildning av arbetsterapeuter.

Bakre raden från vänster: Naim Mesquita, Brazil, Samantha Shann, WFOT/COTEC. Mittenraden: Clare Hocking, New Zealand (Co-Chair), Liz Townsend, Canada (sammankallande), Sandra Galheigo, Brazil. Främre raden: Lena-Karin Erlandsson, Sweden.

Text & foto: Jane Bergstedt

Syftet var primärt att inkludera studier kring frågor som rör mänskliga rättigheter i utbildningarna. Clare Hocking kallade en grupp av representanter från olika delar av världen till detta. Det utkast som genereras från detta möte kommer att skickas till WFOT:s medlemmar. Målet är att översynen av riktlinjer och rekommendationer blir klar i slutet av 2013, inför WFOT:s nästa möte 2014.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.