Hoppa till innehåll

TA | ”Många patienter står utan vård”

Den ekonomiska krisen i Grekland har slagit hårt mot landets hälso- och sjukvård. Arbetslösheten, som tidigare varit obefintlig bland arbetsterapeuter, har successivt ökat, och bland dem som har jobben kvar har lönerna sänkts kraftigt, med en tredjedel. – Värst är det för patienterna och de barn som är i behov av habilitering. Många får ingen vård nu när flera kliniker tvingats lägga ned, säger Katerina Veneri, COTEC-delegat från Grekland.

Text: Catharina B Tunestad

Det är en dyster bild av läget i Grekland som tonar fram under den dryga timmen TA träffar Katerina Veneri, COTEC-delegat från Grekland, under COTEC-kongressen på Stockholmsmässan den 24 maj.

Hon är dock mån om att understryka att den ekonomiska krisen som lamslagit landet på intet sätt berör arbetsterapeuter mer än andra.

– Hela den grekiska befolkningen är drabbad. Men värst är det förstås för dem som är sjuka och för dem som redan innan krisen hade det svårt socialt, de har fått det ännu tuffare nu, säger hon.

Det är en synnerligen besk medicin som grekerna måste svälja för att försöka resa landet på benen igen. Verksamheter inom hälso- och sjukvården, samt universitet och skolor tillhör de områden som främst fått se sina budgetar kraftigt minskas eller i värsta fall helt gå upp i rök. Många utbildningar har försvunnit och kliniker, särskilt inom habilitering, har lagts ned från en dag till en annan. Det drabbar förstås patienterna allra hårdast, menar Katerina Veneri.

EU har tillsammans med IMF (Internationella valutafonen) satt en plan för att Grekland måste spara 11 miljarder euro. Nya skatter tillkommer hela tiden. Bland alla åtstramningspaket, som ålagts den grekiska regeringen, svider troligen den kraftiga lönesänkningen mest för den enskilde. Alla som förvärvsarbetar har fått sina löner minskade med en tredjedel.

– För tre år sedan var det svårt för arbetsgivarna att gå under minimilönen på 700 euro i månaden. Många arbetsterapeuter inom offentlig sektor hade en lön som låg där omkring. Minimilönen är nu sänkt till runt 400 euro i månaden. Få klarar att leva på en så låg lön, säger Katerina Veneri.

Hon tittar ned i bordet en sekund i pressrummet där vi sitter, drar efter andan, innan hon fortsätter:

– Jag är lyckligt lottad i sammanhanget då jag har en chefsbefattning och en hyfsad lön med grekiska mått mätt. Lönesänkningen har därför inte påverkat min egen levnadsstandard nämnvärt. Jag har fortfarande råd att betala hyran för min lägenhet och ha kvar bilen. Det är det långt ifrån alla som har.

Arbetsterapeutkollegor, med liknande befattning som hon själv, tjänar i dagsläget runt 850 euro i månaden. Det är rätt okej jämförelsevis, menar hon, och nämner att hon känner många andra arbetsterapeuter med tre, fyra års erfarenhet, som numera endast tjänar runt 650 euro i månaden (drygt 5 700 svenska kronor, red. anm.) efter sänkningen.

Habilitering är det område där flest arbetsterapeuter arbetar, tätt följt av vuxenpsykiatri och neurologi. Någon större skillnad mellan könen finns inte, men de manliga arbetsterapeuterna arbetar främst inom psykiatri, ortopedi och neurologi.

En majoritet arbetar inom privat sektor, där habilitering är ett av de områden som dominerar.

– Sen flera privata kliniker fått stänga av ekonomiska skäl söker sig fler patienter till den offentliga sjukvården. Kruxet är att där arbetar färre arbetsterapeuter.

Väntetiden för att få träffa en arbetsterapeut var lång där redan innan krisen, nu är den enorm. Patienter kan få besked om att de kan få en tid först om några år, säger Katerina Veneri och skakar lätt på huvudet.

Hon har 17 års erfarenhet av barnhabilitering. Sedan några år arbetar hon på Child Mental Health Centre i Aten.

Innan krisen var arbetslösheten bland arbetsterapeuter i Grekland i stort sett obefintlig.  Nu ökar den successivt, men jämfört med andra yrkesområden är den fortfarande ganska låg. Många unga söker sig fortfarande till yrket, krisen till
trots, berättar hon.

De kliniker som klarat sig i krisen har fått finansiellt stöd från staten eller från olika fonder och EU. Äldreomsorgen är en annan del som skonats då den huvudsakligen drivs av kommuner som har mer pengar än staten. Men även där arbetar relativt få arbetsterapeuter då äldreboenden inte är lika vanligt förekommande i Grekland som i Sverige.

– Många greker har fortfarande den synen att man bör ta hand om sina åldrande släktingar själv, det är främsta anledningen, säger Katerina Veneri.

Hon känner oro över vad som kommer att hända med alla patienter de närmaste åren, inte minst de barn som är i stort behov av habilitering. Många av dem står utan vård i dagsläget.

– För närvarande vet vi inte ens om vi kommer att få någon pension, säger hon allvarligt, men tillägger att krisen även har fört med sig något gott, då den tvingat folk att börja tänka annorlunda och bli mer aktiva.

– Jag upplever att det finns mer solidaritet bland befolkningen nu än tidigare och initiativförmågan har ökat, det är positivt.

Fakta: Arbetsterapi i Grekland

  • Det grekiska förbundet, Hellenic Association of Occupational Therapists, bildades 1986.
  • För närvarande har förbundet 298 medlemmar. 
  • Antalet medlemmar har ökat sedan Grekland var värd för COTEC år 2004. Hur många yrkesverksamma som finns totalt i landet saknas däremot siffror på.
  • Medlemsavgiften är på cirka 44 kronor i månaden (60 euro/år).
  • De första grekiska arbetsterapeuterna utbildade sig i slutet av 1970-talet i USA.
  • 1979 startade den första, och hitintills enda, utbildningen vid Atens universitet. En ytterligare skola har diskuterats i många år, men pengar saknas.
  • 550 studenter läste i maj 2012 på det 4-åriga arbetsterapiprogrammet.
  • Största utmaningen för förbundet: att värva yngre, nyutexaminerade.
  • Största frågan just nu: lyfta problem som arbetsterapeuter möter i den kliniska verksamheten.
  • Förbundets verksamhet liknar i mångy och mycket FSAs: att starta kurser, ordna workshops och utveckla professionen.

Källa: COTEC, Hellenic Association of Occupational Therapists

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.