Hoppa till innehåll

TA | Hedersmedlemmen Axel Fugl-Meyer har avlidit

Professor Axel Fugl-Meyer, Uppsala, har efter en tids sjukdom avlidit, 77 år gammal. Närmast sörjande är hustrun Kerstin och dottern Ann med familj. Han var en förgrundsgestalt inom medicinsk rehabilitering, och en av de första som blev utnämnd som hedersmedlem i FSA år 1998.

Han kom till Sverige som ung läkare från Danmark. Under hela sitt yrkesliv följde han utvecklingen inom rehabilitering och svensk hälso- och sjukvård.  År 1973 disputerade han och blev docent i rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet, tillika biträdande överläkare vid institutionen för medicinsk rehabilitering på Sahlgrenska Sjukhuset.

Efter en tid i USA fick han en tjänst vid Umeå universitet som chef och överläkare för rehabiliteringskliniken1975. Han blev även utnämnd till professor i fysikalisk medicin och rehabilitering. Under åren i Umeå hade han ansvar för ämnet medicinsk rehabilitering inom arbetsterapeututbildningen. Tjugo år senare installerades han som professor i Uppsala inom samma ämne.

När Axel började sin bana som läkare var rehabilitering ett område som man satsade mycket på. Enligt Axel började dock resurserna för rehabiliteringen, som medicinskt specialområde, minska under 1980-talet, något han såg som ett stort problem.

Han var en nära vän av arbetsterapi. Utöver sin framgångsrika medicinska forskning arbetade och forskade han nära och tillsammans med arbetsterapeuter, både nationellt och internationellt.

Kampen för en kvalificerad och mänsklig rehabilitering kom att utmärka hans yrkesliv. Livstillfredsställelse för patienterna var det centrala för honom.

Lena Haglund
Ordförande, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.