Hoppa till innehåll

TA | Hallå där

Hallå där Lena Rosenberg, fil.dr vid sektionen för arbetsterapi på Karolinska institutet.

Text: Catharina B Tunestad
Foto: Lena Granath

Du har gjort en kartläggning om HBT-personers önskemål om äldreboende. Berätta!

– Det var arkitekten Per Aases idé från början. Jag, docent Anders Kottorp och Karin Johansson, fil.dr, tyckte ämnet lät intressant. Hjälpmedelsinstitutet, HI, hjälpte oss med finansieringen.

Är det här ditt forskningsområde?

– Jag brinner för forskning om äldre, det är mitt område. Min del var att analysera fokusgrupperna.

Behövs en kartläggning om detta?

– Samhället har förändrats mycket på senare år, även familjekonstellationerna. Det är fler som inte lever enligt den heteronormativa kärnfamiljen. Det måste vi ha med inför planeringen av framtidens äldreboenden. Alla måste få en möjlighet att åldras så som de har levt och inte tilldelas hobbyer han eller hon aldrig haft.

Hur menar du?

– Jag har gjort observationer på demensboenden där en majoritet är kvinnor och reagerat över att de ofta förväntas ha tantiga intressen bara för att de är äldre.

Hur ser då önskemålen om ett äldreboende för HBT-personer ut?

– Många önskade sig en ”fredad” zon, ett boende där de kan känna sig trygga och accepterade. Att bli sedd som den man är och kunna dela en liknande livshistoria med andra.

Några mer konkreta förslag?

– Många önskade en gemensam trädgård där man kan ha odlingar och andra gemensamma ytor för olika aktiviteter; exempelvis träning och yoga. Några ville även ha mer flärd, medan andra tyckte att boendet inte behövde skilja sig så mycket från andra äldreboenden.

Vad kan arbetsterapeuter bidra med?

– Vi har förutsättningar att se hela människan, tänka bredare. Däremot tänker vi inte så mycket på kärleksbehovet hos äldre, oavsett läggning. När det handlar om tillgänglighet tänker vi mest på hygien och föda. Varför måste sängarna på äldreboenden vara så smala att det inte finns plats för en partner? Man utgår ifrån att äldre människor inte har något sexualliv.

Fotnot: Läs mer om projektet på HI:s hemsida: www.hi.se.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.