Hoppa till innehåll

TA | COTEC får ny arbetsordning

Dagarna före COTEC-kongressen var FSA värd för medlemsländernas möte i Nacka. Representanter från 21 länder medverkade och tog beslut om COTEC:s framtida arbete.

Bildtext: Delegater från olika länder träffades på FSAs kansli för Council
Meeting den 23 maj.


Den viktigaste punkten vid mötet var att börja konkretisera en ny organisationsordning för COTEC. Tanken är att sammanträda endast en gång per år och att samverkan mellan COTEC och medlemsländernas arbetsterapiorganisationer ska bli bättre, genom att delegaterna ska ha nära koppling till landets organisation. Styrelsen kan också knyta till sig olika arbets- och expertgrupper. Nya stadgar måste arbetas fram liksom en ny arbetsordning.

Samverkan mellan COTEC och ENOTHE (The European Network of Occupational Therapy in Higher Education) diskuterades. Det är angeläget att man snarast hittar en samverkansform som gör att man inte jobbar dubbelt.

Styrelsen för COTEC består nu av: ordförande – Anu Söderström (Finland), vice ordförande – Mette Kolsrud (Norge), sekreterare – Sasa Radic (Kroatien), kassör – Maria Daniela Farrugia (Malta), kontaktperson ENOTHE – Stephanie Saenger (Holland). 

Vid mötet valdes Bulgarien och Estland in som nya medlemsländer – COTEC består nu av 29 medlemsländer. När mötet avslutades på onsdagskvällen låg det en förväntan i luften inför torsdagens öppnande av den 9:e COTEC-kongressen i Stockholm. Vill du veta mer om COTEC så besök gärna deras webbplats: www.cotec-europe.org.

Lena Haglund
Ordförande FSA och COTEC-delegat


Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.