Hoppa till innehåll

TA | Bristande tillgänglighet – grund för diskrimineringslag

Diskrimineringsombudsmannen, DO, välkomnar riksdagens tillkännagivande till regeringen, om att personer med funktionsnedsättning ska omfattas av diskrimineringslagen när det gäller bristande tillgänglighet. Förslaget kom i somras.

Bara de senaste fyra åren har DO fått in mer än 700 anmälningar från personer som upplevt sig utestängda från samhället på grund av bristande tillgänglighet.

– Jag ser mycket positivt på det här. Det är hög tid att ett förbud mot
diskriminering i form av bristande tillgänglighet införs i lagen, säger Agneta
Broberg, diskrimineringsombudsman.

Regeringen har ålagts att ”skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag”.
Frågan om huruvida bristande tillgänglighet är en tillräcklig grund för diskriminering har redan utretts. Därför finns ingen anledning att ytterligare fördröja en lagreglering, menar DO och hänvisar till att en sådan lagstiftning finns i många andra länder sedan tidigare. Riksdagen betonar dock att en avgörande förutsättning för reformen är att den sker på ett ”ansvarfullt samhällsekonomiskt sätt”.

Källa: DO, Riksdagen

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.