Hoppa till innehåll

TA | Våga vara chef

Nästan två tredjedelar säger ja eller ja kanske till chefsjobb i en FSA-enkät, en klart positiv siffra*. Att fler arbetsterapeuter antar utmaningen lyfter hela yrkesområdet, för att inte tala om den personliga utveckling ett chefsjobb ger.

Text och foto: Jane Bergstedt

De flesta chefer trivs med jobbet, inte minst första linjens chefer. Det är roligt att vara med och påverka utvecklingen av både verksamhet och människor. Att vara chef betyder att ta beslut, stå i centrum och ha blickarna på sig.

Ett chefskap innebär makt, även om många ryggar lite för det ordet. Makt att sätta bakom orden, möjlighet att driva frågor man anser viktiga och få människor att växa.

FSA bjöd in konsulten Sofia Norberg till ett seminarium under rubriken Våga vara chef. Hon lärde sig ledarskap som projektledare under it-eran i början av 90-talet.

– Glatt humör och egen övertygelse räckte inte, när vi skulle skruva ihop människor och system, säger hon och skrattar. Frågan var hur vi skulle agera för att få människor att lyssna.

Hon lärde sig genom ”trial and error”. Civilingenjör från början och numera ledarskapskonsult. Hon har skrivit boken Våga chefa: när du måste ta ledningen tillsammans med Bodil Wennberg (Telegram bokförlag).

För de flesta krävs det en rejäl portion mod för att tacka ja till ett chefsjobb. Och de allra flesta antar den svåraste utmaningen av alla, nämligen att bli chef för sina tidigare arbetskamrater.

– Man kan tro att det är bra, eftersom man känner verksamheten utan och innan och sina kolleger. Men det är just det som ställer till det. Kollegerna har högre ställda förväntningar på en tidigare arbetskamrat och det kan finnas relationer som blir svåra att hantera, säger Sofia Norberg.

Att som chef umgås nära med en medarbetare ställer ofta till problem. För vem klarar att äta middag ihop på lördagskvällen och sen tvingas säga upp vännen veckan därpå, för att dra chefskapet till sin spets? Även luncher kan få övriga medarbetare att undra vad ni snackar om.

Tystnaden som lägger sig i fikarummet har många nyblivna chefer upplevt. Ensamheten blir ännu mer påtaglig när man blir chef för sin egen arbetsgrupp. Du kommer att få information före alla andra, som inte får avslöjas. Både bra och dåliga nyheter.

– Det bästa är att få ett chefsjobb hos samma arbetsgivare, men för en annan grupp. Då har man kunskaper med sig om verksamheten i stort, men måste ändå lära känna människor och arbetsuppgifter från scratch. Annars är det lätt att ta med sig en massa förutfattade meningar om både det ena och det andra. Du slipper ta hänsyn till kompisar eller bli utmanad av tidigare kolleger, som har svårt att se dig i din nya roll med rätt att bestämma, säger Sofia Norberg.

Förutsättningarna för att kunna utöva ledarskap är flera. Gör klart hur uppdraget ser ut, vad som förväntas och vilket ansvar du har. Vilka är målen? Se om möjligt till att få ett bollplank, någon som kan lyssna och stötta. Somligt kan du diskutera med din chef, andra saker kan vara bättre att få ta med en extern coach eller konsult.

I en del organisationer finns chefsgrupper, som leds av en utomstående konsult, för att kunna prata om allt som rör jobbet och få stöd, men också utveckling. Hur genomför man svåra samtal och löser en konflikt? En chef är sällan ensam om sina problem och tillkortakommanden. Lär av varandra.

Är det meningen att du ska fortsätta med egna arbetsuppgifter, vara operativ, måste ribban för ledarskapet läggas därefter, alltså tiden du har för att utöva ledarskap. Ledarskap tar tid. Men för första linjens chef är uppdraget ofta dubbelt. Missa inte den diskussionen med din chef.

Som ny chef måste du framför allt se till att inte göra medarbetarnas jobb. Det krävs som sagt mod att bli chef och i det ingår också att våga lita på att medarbetarna klarar sina arbetsuppgifter. Du bygger ditt förtroende genom att lita på andra.

Boka in samtal med var och en av dina nya medarbetare, lär känna dem, gör klart vad som är vars och ens ansvarsområde och arbetsuppgifter. Ledarskap handlar om att delegera och ge återkoppling.

– Återkoppling är nästan omöjligt att ge för mycket av, understryker Sofia Norberg. Vi vill alltid ha mer uppmärksamhet, att chefen ser oss och bekräftar oss. Positiv feedback ges med fördel med publik och negativ alltid i enrum, tydligt och vänligt och med sikte på framtiden. Hur ska det bli bättre nästa gång?

Den starkaste drivkraften vi har är att känna att vi duger och inte bara duger, alla vill bli älskade, jämt. Det är därför det är svårt att bli chef, för ingen chef kan undgå beslut som är impopulära. De svåra besluten ingår också i rollen och de svåra samtalen.

– Var dig själv så långt möjligt. Försök inte spela en roll eller tillämpa någon speciell ledarstil. Anpassa stilen efter din egen personlighet, råder Sofia Norberg.

* Självklart, svarar 23 procent och Ja, kanske om jag får relevant utbildning, 38 procent. 23 procent säger Absolut inte och 14 procent är tveksamma i FSAs enkät som besvarades av 253 personer på webben.

Våga chefa

 • Våga chefa och vara erfaren.
 • Våga chefa och vara impopulär.
 • Våga chefa utan att känna skuld.
 • Våga chefa utan att ha facit.
 • Våga chefa över de som inte skäms (smitarna).
 • Våga chefa över martyrer.
 • Våga chefa över unga, gamla och rigida.
 • Våga chefa över de som underpresterar.
 • Våga chefa över de som vill bestämma.
 • Våga chefa över de med personliga problem.
 • Våga chefa över de stressade.
 • Våga chefa genom delegering och uppföljning.
 • Våga chefa utan att ta andras ansvar.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.