Hoppa till innehåll

TA | Rehabsamordnaren – spindeln i nätet

Eva Borgklint är inne på sitt fjärde år som rehabsamordnare, en specialistfunktion som kräver god omvärldskunskap. Hon fungerar som en länk mellan patienten och alla berörda myndigheter.

Text: Catharina B Tunestad

Eva Borgklint började som distrikts-arbetsterapeut inom primärvården 1991.
Med lång erfarenhet av hemsjukvård, handpatienter, sjukskrivningar och arbetsförmågebedömningar, kändes övergången till arbetet som rehabsamordnare för fyra år sedan som ett naturligt steg att ta. Sedan en tid tillbaka arbetar hon halvtid på två vårdcentraler i Huskvarna, som hon alternerar mellan.

Aktiv sjukskrivning – för ett bra liv är ett projekt inom Jönköpings läns landsting, som initierats med medel från vårdvalet. Genom projektet har alla vårdcentraler i länet fått pengar för att kunna anställa en rehabsamordnare. Syftet är att förbättra sjukskrivningsprocessen genom att förmedla kunskap om försäkringsmedicin till vårdgivarna.

Bakgrunden som arbetsterapeut är en tillgång i arbetet, anser Eva Borgklint.

– Jag är van att tänka utifrån aktivitetsbegreppet. Mitt fokus är att patienten ska ha en så meningsfull vardag som möjligt.

Rehabsamordning innebär mycket administration.

– Det är en specialistfunktion som kräver omvärldskunskap, om hur olika myndigheter fungerar och framför allt kunskap om socialförsäkringsmedicin, säger hon.

Eva Borgklints uppgift är att samordna olika instanser och åtgärder, att fungera som en länk mellan patienten, Försäkringskassan, behandlande läkare, övrig vårdpersonal och myndigheter, exempelvis Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

– När Försäkringskassan vill ha en komplettering av läkarintygen hamnar det på mitt bord. Som ett första steg tar jag kontakt med den behandlande läkaren. Min uppgift är att se till att intygen håller god kvalitet. Om de inte gör det, ser jag till att ytterligare en bedömning görs.

En gång i veckan träffar hon en handläggare från Försäkringskassan för att tillsammans gå igenom vilka ärenden som behöver stämmas av.

– Jag har särskilda bevakningslistor i journalsystemet Cosmic, som jag använder. Vi tar de patienter som det är mest bråttom med, som närmar sig den 180:e sjukskrivningsdagen och ser över vilka som måste vidare till Arbetsförmedlingen och ger dem den hjälp de behöver. Jag önskar att jag hade tid att träffa alla patienter, men tyvärr är det inte möjligt då jag har ansvar för 160 sjukskrivna varje månad, säger hon.

Eva Borgklint tycker att samarbetet med Försäkringskassan fungerar bra. Däremot upplever hon att myndigheternas storlek i sig kan vara ett hinder i processen ibland.

– Det är ju inga små myndigheter jag samarbetar med. Ibland tar ärenden för lång tid och patienter kommer i kläm. Det skulle kunna gå fortare, tycker hon och tillägger att det ändå har blivit bättre senaste åren.

Om myndigheternas byråkrati har sin gilla gång, är rehabiliteringstiden för patienterna i gengäld desto kortare.

– Det är ett problem att allt ska gå så fort nu. Vi är ibland tidigt inne i rehabiliteringsprocessen och ser över om patienten bör byta jobb för att kunna återgå i arbete, men för de flesta fungerar inte det. Efter 90 sjukskrivningsdagar har vi dem här igen. Vi har många sådana patienter. De klarar inte av att lönearbeta, däremot skulle de kanske klara en sysselsättning, men sådana
finns knappt längre. Det är lite synd.

Detta gör en rehabsamordnare/sjukskrivningskoordinator:

  • Ansvarar för att rutiner skapas utifrån övergripande ledningssystem runt sjukskrivningar på enheten.
  • Initierar tidiga möten med arbetsgivare och Försäkringskassa.
  • Ansvarar för att sjukskrivningsstatistik tas fram och bearbetas.
  • Samordnar den multimodala rehabiliteringen.
  • Rapporterar i rehabiliteringsgarantin.
  • Verkar för att en plan för återgång i arbete fastställs och dokument-eras i dialog med sjukskrivande läkare och övriga vårdpersonal.
  • Är kontaktperson/stödperson till patient, som är eller riskerar att bli sjukskriven, om inte annan medarbetare har den uppgiften.

Källa: Landstinget i Kalmar och Jönköping

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.