Hoppa till innehåll

TA | Psykiska funktionshinder och daglig aktivitet

Ny avhandling av Elisabeth Argentzell, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet. www.arb.lu.se.

Syftet med avhandlingen Upplevelsen av daglig aktivitet för personer med psykiskt funktionshinder – Relationer till social interaktion, arbetsrollen och deltagande vid daglig sysselsättningsenhet var att undersöka upplevelsen av aktivitet, social interaktion och synen på arbetsrollen för personer med psykiskt funktionshinder. Vidare syfte var även att se hur deltagande på daglig sysselsättningsenhet påverkar ovanstående faktorer. 

Avhandlingen består av en kvalitativ studie, vilken undersöker mening i aktivitet, och tre kvantitativa studier. Delstudie I visade att vara kompetent och ha balans mellan olika menings-fulla aktiviteter hjälpte att ha kontroll över psykisk sjukdom. Att vara social, skapa rutiner, vara produktiv och kreativ samt ta hand om kropp och själ var också viktigt. Delstudie II visade att färre depressiva symtom, att vara aktiv samt att ha kontroll var viktigt för värdeupplevelsen. Vidare var kontroll, att vara äldre samt att ha mindre generell psykopatologi av vikt för tillfredsställelse med aktivitet.

Delstudie III visade att familjemedlemmar var de mest stöttande. Samboskap, positiva upplevelser av aktivitet, kontroll, färre depressiva och positiva symptom var viktigt för olika aspekter av social interaktion. Delstudie IV visade att vara aktiv, ha kontroll, vara yngre samt att ha färre depressiva symptom var viktigt för att ha en positiv syn på en arbetsroll.

Vidare visade studierna att besökare på daglig sysselsättning hade mer aktivitetsvärde, var mer aktiva, träffade fler personer än icke-besökarna samt till viss del hade en mer positiv syn på arbetsrollen.

Sammantaget pekar studierna mot att ha kontroll, att vara aktiv och ha balans samt att utvidga sociala nätverk är viktigt för målgruppen. Sysselsättningsformer kan vidareutvecklas.

Fullständig titel på avhandlingen: Experiences of Everyday Occupation among People with Psychiatric Disabilities – Relationships to social interaction, the worker role and day centre attendance.

För mer information: Elisabeth Argentzell, Elisabeth.Argentzell@med.lu.se, tel. 046-2221954.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör


Uppdaterad: 2012-06-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.