Hoppa till innehåll

TA | Problematisk bok om smärta

Bokrecension av "Hjärnkoll på värk och smärta".

Titel: Hjärnkoll på värk och smärta
Författare: Martin Ingvar, Gunilla Eldh, Natur och kultur

Att denna bok vänder sig direkt till personer med smärta framgår med all tydlighet. Tilltalet ”du” och ambitionen att skapa en förtrolig relation märks genom att författarna inte på något sätt ifrågasätter smärta. De tar tydlig ställning för den som lever med smärta. Så långt gott och väl, men att på flera ställen i boken kritisera personal i sjukvården och Försäkringskassan för dåligt bemötande och bristande respekt kan ses som ett ”billigt” knep för att skapa förtroende hos läsaren.

Ambitionen att belysa så många aspekter av smärta som möjligt gör boken något svårläst. Ingen tydlig linje är synlig. Kapitel- och avsnittsrubriker gör det inte lättare, då det ofta bara är inledningen till kapitlet/avsnittet som håller sig till det i rubriken utlovade. Därefter kan texten vika av i någon helt annan riktning.

Språket är oftast på en nivå som passar en bred publik och begripliga förklaringar ges på komplexa företeelser. Problematisk blir ändå växlingen mellan komplicerad medicinsk terminologi/fakta och generella uppfattningar/talspråk. Exempel på det senare är när det konstateras att ”Man kan nästan tala om smärta som en sjunde grundkänsla” eller att det är något ”jäkelskap på gång” när cytokiner frisläpps i blodet.

Andemeningen i boken är att smärt-an ska minskas med olika medicinska metoder och att eventuella psykologiska orsaker till/konsekvenser av smärta ska behandlas med ACT (Acceptance Commitment Therapy). Även om självhjälpsråd finns i vissa kapitel framgår det tydligt att sjukvårdskontakter är nödvändiga.

I boken ges flera exempel på hur personer som blivit av med smärta omedelbart återupptar så gott som alla tidigare aktiviteter. En reflektion kring aktivitetsproblematik saknas, men hade varit på sin plats. För att med behållning läsa hela boken krävs ett stort intresse för smärta. Baserat på min erfarenhet ifrågasätter jag om det är lämpligt att bejaka och understödja detta intresse hos personer med långvarig smärta.

Lena Mårtensson
Fil.dr, leg.arbetsterapeut

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.