Hoppa till innehåll

TA | Medlemmarna är lojala med förbundet

FSA har nyligen genomfört en lojalitetsundersökning tillsammans med undersökningsföretaget Novus. Resultatet visar på hög lojalitet. Samtidigt kan FSA bättre påvisa nyttan av medlemskapet.

Det sammanvägda resultatet baserar sig på frågor om hur ofta man använder förbundets tjänster, hur nöjd man känner sig med sitt medlemskap, prisvärdheten, förbundets rykte, hur väl förbundets värderingar överensstämmer med ens egna, vikten av att vara med i ett yrkesförbund och om man kan rekommendera medlemskap i FSA till en kollega.

Vårt fackliga lojalitetsindex hamnade på 90, vilket betyder att 90 procent känner sig lojala i sitt medlemskap, medan 10 procent inte gör det i samma utsträckning. Vi har höga resultat på frågor som handlar om ”identifikation”, ”lojalitet” och ”nöjdhet”, men sämre resultat var gäller ”nytta” och ”pris”.

FSA kommer att arbeta för mer tydlighet när det gäller nyttan av medlemskapet i förhållande till det pris man betalar. Under sommaren kommer vi ha en enkel webbfråga liggande på webben: Vad ska FSA jobba mer med för att du ska känna än mer nytta/nöjdhet med förbundets verksamhet? Gå gärna in och svara på frågan så får vi ett underlag att arbeta vidare med. Vi ska naturligtvis använda hela enkätmaterialet i förbundets strategiarbete.

Lojalitet kan handla om mycket men i detta sammanhang innebär det: ”En medlem som över tiden fortsätter att vara medlem för att tillfredsställa hela – eller en betydande del av – sitt behov av de produkter och tjänster som täcks in av det fackliga erbjudandet”.

Man kan se att det som främst driver lojaliteten är tillgång till hjälp och stöd vid förhandlingar och konflikter, samt att FSA driver och bevakar frågor som är viktiga för yrkesrollen. Tradition och gammal vana att vara med i en facklig organisation kommer också högt upp på skalan liksom Tidskriften Arbetsterapeuten. Möjligheter till rättshjälp och till inflytande på arbetsplatsen är också starka lojalitetsfaktorer.

Undersökningen gjordes bland yrkesverksamma medlemmar. Samma frågor har ställts till medlemmar i Sveriges Ingenjörer (lojalitetsindex 90), DIK (88), Naturvetarna (90) och Sveriges Farmacevtförbund (86).

Ulrika Larsson
Kanslichef

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.