Hoppa till innehåll

TA | MACS – en klassifikation som ger nya möjligheter

Ny avhandling av Ann-Marie Öhrvall, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, www.ki.se.

Hur vi kan använda våra händer påverkar hur vi utför en mängd olika aktiviteter i vardagen. Barn med cerebral pares (CP) har svårt att använda sina händer i olika omfattning: hos en del syns bara en viss fumlighet, medan andra har stora svårigheter att utföra även enkla viljemässiga rörelser.

Det har tidigare saknats ett standardiserat, tillförlitligt sätt att beskriva hur barn med CP använder sina händer. Med MACS, en klassifikation i fem nivåer, som beskriver hur barn och ungdomar med CP använder sina händer i vardagsaktiviteter, är detta möjligt i dag.

Ann-Marie Öhrvalls avhandling Manual Ability Classification System (MACS); development, evaluation and applicability beskriver utvecklingen av MACS och hur MACS har utvärderats vad gäller validitet och reliabilitet samt hur den kan användas för att beskriva gruppen barn med CP utifrån deras förmåga att använda händerna.

Resultatet visar att MACS på ett funktionellt, giltigt och pålitligt sätt beskriver hur barn och ungdomar med CP kan hantera föremål i vardagen. MACS-nivåerna beskriver och särskiljer tydligt barnens och ungdomarnas olika grad av svårigheter och stämmer väl överens med andra mätinstrument av både handfunktion och utförande av dagliga aktiviteter. För barn med CP visade det sig också finnas starka samband mellan självständighet i personlig vård och deras MACS-nivå.

MACS kan användas i kliniskt arbete för att sätta rimliga och uppnåbara mål tillsammans med familjen, kan underlätta kommunikation mellan föräldrar, personal och myndigheter samt kan användas av forskare för att beskriva barngrupper och relatera resultat till barnens förmåga att använda sina händer.

För mer information: Ann-Marie Öhrvall, ann-marie.ohrvall@ki.se.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.