Hoppa till innehåll

TA | Intåg i sommarhagen

Redaktören har ordet.

Jag har en väninna som riskerar att bli utförsäkrad, många sjukskrivnas ättestupa när de inte längre anses tillräckligt sjuka för att inte arbeta, men som ingen arbetsgivare är villig att anställa. Jag förstår inte att så få uppmärksammar och frågar arbetslinjens förespråkare hur ekvationen ska gå ihop. De som inte orkar gå på 120 procent varje dag har inte en chans, om man inte får med arbetsgivarna på tåget.

Till råga på allt hade hon lyckats ordna en praktikplats på halvtid i en butik under sex månader, men hörde inte av sin kontaktman på Arbetsförmedlingen för att få den godkänd i tid. Nu blir hon med stor sannolikhet utförsäkrad. Redan i dag lever hon med mycket små ekonomiska marginaler. Vem klarar sig på en sjukersättning på halvtid? Sverige är inget gott land att leva i för sjuka och arbetslösa.

Sjukskrivning och rehabilitering är temat för det här numret, med några framgångsrika exempel på rehabilitering. De finns ju trots allt och arbetsterapeuter skulle kunna göra ännu mer om de fick möjlighet. En ny roll är rehabsamordnarens. Det nya bedömningsverktyget som Försäkringskassan håller på att utveckla sätts under lupp, FSA har synpunkter. Ett projekt i Göteborg jobbar på att förbättra kvaliteten på läkarintygen genom att involvera arbetsterapeuter på ett tidigare stadium i sjukskrivningsprocessen. Och vi undrar vad som händer med Rehabiliteringsrådets framlagda förslag.

Ålderism är ämnet för artikelserien Aktivt åldrande. På arbetsmarknaden kan man nog säga att äldre ofta diskrimineras, där duger ju knappt 50-åringar. Forskaren Lars Andersson pekar på hälso- och sjukvården, där det finns åldersgränser för vissa typer av undersökningar och äldre inte får den vård och rehabilitering de behöver.

Semestern gör snart sitt intåg i sommarhagen. Vi välkomnar er till Almedalen i Visby den 2 juli, där FSA anordnar seminarium på temat Aktivt åldrande – om du klarar tekniken. Se fler tips på intressanta seminarier på FSAs webbplats. I Visby kan du även testa dina ledaregenskaper med chefstestet Shapes. Här i tidningen kan du läsa artikeln Våga vara chef.

I och med det här numret tackar jag för mig och välkomnar ordinarie redaktör Catharina B Tunestad tillbaka!

Skön sommar från oss alla!

Jane Bergstedt

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.