Hoppa till innehåll

TA | Grundbok i gerontologi: Varför åldras vi som vi gör?

Bokrecension av "Äldre och åldrandet – Grundbok i gerontologi".

Titel: Äldre och åldrandet – Grundbok i gerontologi
Författare: Marie Ernsth Bravell, redaktör, Gothia förlag 2011

Åldrandet, att bli och vara äldre, innebär förändringar och detta vill boken med Marie Ernsth Bravell som redaktör förklara. Antologin är uppbyggd i tre delar och av de elva författarna är fyra sjuksköterskor inklusive redaktören, flera författare är disputerade i gerontologi och vi återfinner även en arbetsterapeut som ansvarar för avsnittet om funktionellt åldrande. Boken har en tämligen traditionell prägel där läsaren introduceras i att gerontologi handlar om både det friska och sjuka åldrandet och en stor mängd områden berörs. Mångfalden innebär dock ofta en avsaknad av djup i kunskapen som förmedlas, varför boken sannolikt mest gagnar den läsare som är allmänt intresserad av området och vill ha en lättsmält text. Som den grundbok den säger sig vara ger den en intressant överblick, läsaren får också värdefulla tips i de inte sällan digra referenslistorna om var man kan läsa mera.

Att inkludera en historiebeskrivning av äldreomsorgens utveckling känns spännande och ger perspektiv åt dagens ofta förekommande diskussioner om äldreomsorg. Kapitlet om att vara äldre invandrare har potential att vara både aktuellt och viktigt. Men stort utrymme ägnas åt diskussionen om vem som egentligen är invandrare. Hur kulturell bakgrund kan påverka en äldre människa hade varit mer relevant.

Bokens traditionella prägel märks tydligast i den andra delen där biologiskt, funktionellt, psykologiskt och socialt åldrande liksom sexualitet beskrivs. Här gör författarna allt för att inte göra läsaren besviken, i stor mängd presenteras begrepp och teorier. Avsnittet om funktionellt åldrande tar upp aspekter som förändringar och förluster av förmågor som kan bli aktuellt under åldrandet liksom förutsättningar för aktiviteter, mobilitet och rehabiliteringsåtgärder.

I den tredje delen beskrivs på ett kärnfullt och informativt sätt processen att söka omsorgsstöd och här görs på ett lättförståeligt sätt en granskning av ansvarsfördelning samt de lagar som styr äldreomsorgen. Känner mig nästan yrvaken vid insikten att det inte är personen själv som ska bedöma om denne verkligen har behov av äldreomsorg och att det dessutom egentligen inte finns någon god utvecklad rättspraxis som vägleder myndigheternas bedömning av en persons behov.

Att åldrandet inte är synonymt med sjukdom slås fast, ändå är nästan alla exempel i boken förknippade med förändringar som är negativa. Boken beskriver i liten omfattning äldre personer som myndiga, kapabla, levande och älskande människor som vill, behöver och lever sitt liv och fyller sin vardag med viktiga, roliga och meningsfulla aktiviteter trots diverse krämpor. Ledbroskets minskade elasticitet i all ära, men den åldrande människan hade gärna fått ha en
mera framträdande roll.

Som grundbok i gerontologi ger dock Äldre och åldrandet mig som läsare
annan kunskap, också den användbar.

Ingeborg Nilsson
Leg. Arbetsterapuet, Umeå universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.