Hoppa till innehåll

TA | Givande nätverksträff

14 arbetsterapeuter från Karlskrona i söder till Skellefteå i norr kom till en nätverksträff med utskottet för neurologi/medicinsk vård i april för att utbyta erfarenheter kring patientutbildning/skolor.

Neuro/medicinutskottets tre ledamöter presenterade sina respektive patientskolor inom områdena/diagnoserna MS-grupp, Postpolioskola, KOL-skola, samt Råd- och stödprogram för personer med ovanliga neurologiska diagnoser. Dessutom berättade en av deltagarna om sitt arbete/forskning kring hjärtsviktpatienter.

Öppna diskussioner och resonemang fördes i gruppen och man delade frikostigt med sig av sina erfarenheter. En liten del av dagen ägnades även åt begreppet hälsolitteracitet och att man bör beakta detta vid undervisning i grupp och i kontakten med patienter och närstående.

Tanken med att ordna en sådan här dag är just erfarenhetsutbytet och att skapa kontakter och kanaler för fortsatt nätverkande. Alla erfarenheter som redan finns i kåren är viktiga att dela med sig av.

Utskottet har nu en mejllista med deltagarna och andra som önskat ingå. Du är välkommen att kontakta oss i utskottet om du är intresserad att ingå i detta nätverk.

Utvärderingen visade nöjda deltagare och att syftet med dagen uppnåddes.

En uppföljande träff planeras till hösten 2013. Håll utkik på hemsidan och i TA efter information!

Gunilla Cröde Widsell
Specialistarbetsterapeut, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.