Hoppa till innehåll

TA | Behov av arbetsterapeuter

RESHAM* anordnade konferens i slutet maj. Syftet var att presentera ny forskning om olika rehabiliteringsåtgärder inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Text: Eva Cederquist

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson var särskilt inbjuden och påminde om att det nästa år är exakt hundra år sedan som socialförsäkringen infördes i Sverige. Han inledde med att förklara att den svenska välfärdsmodellen har vissa särdrag som skiljer den från andra länders system.

– Socialförsäkringen bygger på arbete och uppmuntran till arbete. Dels är arbetslinjen en fundamental svensk princip, dels har vi en förmåga till förändring som många andra europeiska länder avundas oss, sa han. 

Han poängterade att det krävs insatser från bland annat arbetsterapeuter för att underlätta för personer med begränsad arbetsförmåga.

– Om vi menar allvar med att också personer med en tydlig men begränsad arbetsförmåga måste kunna få göra en insats, behöver vi bli bättre på att anpassa arbetsmiljön och att finna fler uppgifter för dem som har svårigheter att konkurrera på den vanliga arbetsmarknaden.
 
Jan Larsson, projektledare från Försäkringskassan, förklarade att Försäkringskassan arbetar för en rättvisare bedömning av sjukskrivnas arbetsförmåga, genom ett antal förmågeprofiler och kravprofiler på arbeten. Dessa profiler ska dock inte uppfattas som ”huggna i sten”.

– Vi kan inte ställa oss vid sidan om och fatta beslut. Det är otroligt viktigt med delaktighet, att patienterna själva begriper och får möjlighet att bidra med information. Och att de bemöts med respekt. Den nya Försäkringskassan måste vara öppnare och ärligare, vi har en jättestor hemläxa att göra.

Jan Sundqvist, distriktsläkare från Malmö och professor vid Lunds universitet, lyfte fram att drygt hälften av alla sjukskrivningar består av måttliga till medelsvåra ångestsymtom, depression, stressymtom och långvarig diffus smärta.

– Förstahandsvalet i dag är Socialstyrelsens riktlinjer om KBT, kognitiv beteendeterapi, på remiss enligt rehabgarantin. KBT kan ge patienter verktyg att klara det dagliga livet och hygienen. Min uppfattning är att vi på detta sätt kan minska antalet förtidspensioneringar, sa han.

Inom Skåneregionen har det nu startat tio allmänmedicinska kunskapscentra (AKC) inom primärvården.

– Varje AKC har öppna seminarier en gång per månad då man presenterar verktyg inom vården, som bland annat arbetsterapeuter kan använda. Vi skulle gärna välkomna arbetsterapeuter som disputerat inom primärvården som
koordinatorer inom våra AKC, sa Jan Sundqvist.

* REHSAM är ett forskningsprogram för effektivare rehabilitering inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Programmet är ett samarbete mellan FK, SKL och Vårdalstiftelsen som pågår 2009–2013.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-18

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.