Hoppa till innehåll

TA | Hallå där ...

... Fredrik Lennartsson, chef för Myndigheten för vårdanalys.

Hur ser ert uppdrag ut?

– Den övergripande uppgiften vi fått av regeringen är att följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg ur patienternas och medborgarnas synvinkel. Vi ska bidra till att förbättra vården och bland annat göra den mer patientcentrerad. Vi vet från internationella jämförelser att Sverige inte är så bra på att ”sätta patienten i centrum”.

Ni har en oberoende roll, hur då?

– Vi lyder under regeringen som andra myndigheter, men har ett stort mått av självbestämmande. Vi lägger årligen själva fast vår granskningsplan, som anger inriktningen på verksamheten. Till skillnad från andra myndigheter, exempelvis Socialstyrelsen, har vi också ett renodlat utvärderings- och uppföljningsuppdrag. Det gör att vi med större oberoende kan genomföra vissa granskningar.

Ska ni komma med förslag på åtgärder?

– Nej, men i rekommendationer till regeringen kan vi peka ut områden som bör uppmärksammas och utvecklas. Förhoppningen är också att landsting och kommuner ska kunna använda våra granskningar som underlag till åtgärder.

Hur många anställda är ni?

– I dagsläget elva, myndigheten är fortfarande under uppbyggnad sedan starten i april 2011. Vid årets slut beräknar jag att vi är 16–17 personer och kanske ska vi inte bli fler. Det är bättre att anlita externa experter för olika granskningar, mer kostnadseffektivt. Vi har ett stort och brett bevakningsområde, anslaget för i år är 27 miljoner kronor.

Två rapporter är klara?

Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården är den ena och Effekter av valfrihet inom hälso- och sjukvård den andra, som är en kartläggning av kunskapsläget vad gäller effekter av valfrihet. Man kan konstatera att vi vet en del men att mycket kunskap saknas. Vi jobbar nu vidare med att fylla de kunskapsluckorna.

Jane Bergstedt

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-06-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.