Hoppa till innehåll

TA | Vårdanställda glöms vid förändringsarbete

Vården är eftersatt när det gäller att engagera och ge inflytande till medarbetarna vid förändringsarbete. De vårdanställda, som förväntas ändra sitt arbetssätt, glöms ofta bort i utvecklingsarbetet.

Det konstaterar Thomas Andersson, docent i företagsekonomi med inriktning på organisation och ledarskap, vid högskolan i Skövde.

Han har fått pengar från AFA försäkring för att tillsammans med fyra kollegor studera förändringsarbete inom vården. De kommer att göra fallstudier på några arbetsplatser där förändringsarbete pågår och följa processen under några
år utifrån ett medarbetarperspektiv.

– Studier om förändringsarbete är rätt deprimerande läsning. Ofta har det inte hänt särskilt mycket alls ute i verksamheterna. Det har vi sett genom tidigare studier i ämnet, säger Thomas Andersson.

Förändrings- och utvecklingsarbete kan handla om alltifrån mindre, lokala initiativ på ett äldreboende till mer omfattande organisationsförändringar, exempelvis införande av produktionssystemet Lean (även kallat Toyotamodellen) på ett större sjukhus.

Forskarna har ringat in några faktorer som de tror kan påverka om en medarbetare inom vården väljer att engagera sig i förändringsarbetet – eller inte. Den ena handlar om relation, det vill säga om medarbetaren har förtroende för chefen, arbetskollegorna med samma arbetsuppgifter och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen. Den andra är hur samtalsklimatet mellan cheferna och de anställda ser ut. Ytterligare en faktor som nämns är den professionella identiteten, vad som ingår i den egna yrkesrollen och vad som inte gör det, samt den stress som ofta råder inom vården.

– Många medarbetare brinner mer för arbetsuppgifterna än för själva organisationen. Är man pressad av akuta arbetsuppgifter är man dessutom ofta mindre benägen att förändra sitt sätt att jobba. Det är en hypotes som vi jobbar efter, säger Thomas Andersson.

Källa: suntliv.nu

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.