Hoppa till innehåll

TA | Sociala medier – möjligheter och konflikter

Det är svårt att få till en balanserad diskussion om sociala medier, menade forskaren Mathias Klang, när han föreläste på FSAs utbildningskonferens. Klart är att de förändrar vår syn på vad som är privat. Vi vänjer oss vid minskad integritet, normerna ändras.

Tema för FSAs utbildningskonferens i mars var Det är ju så enkelt…– om sociala medier och arbetsterapi. Deltog gjorde lärare och studenter från samtliga arbetsterapeututbildningar. Mathias Klang, forskare inom sociala medier vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås, tog med deltagarna på en resa från de första hålkortsmaskinerna fram till dagens utbud av sociala medier på nätet.

– Den nya teknologin förändrar vårt sätt att agera och interagera med varandra. Gränserna mellan privat, personlig och professionell kan upplösas, de är svåra att upprätthålla. Samtidigt försöker vi många gånger regissera bilden av vem vi är på nätet genom att bara lägga ut sådan information som passar bilden, sa han.

De sociala medierna tenderar att antingen hyllas som världens räddning eller så ser man dem som vägen till världens undergång. Det är svårt att få en mer balanserad diskussion. Mathias Klang lyfte fram ett antal problem och trender som kan följa med de sociala medierna: att det som tidigare har uppfattats som avvikelser blir mer och mer normalt (exempelvis en överdriven nyfikenhet på gränsen till stalkning av vad andra människor gör), att lättheten när det gäller att sprida information på nätet kombinerad med aningslöshet kan få negativa konsekvenser, att bitar av information om personer tas ur sin kontext och ger en snäv bild av vem en person är eller vad hon har gjort.

Vår inställning till privatlivet kommer att förändras över tid, tror Mathias Klang. Och det kan alltid finnas krafter som vill utnyttja känslig information om oss. Här bidrar aktörer som Facebook och Google till att skapa kontroll över allt mer information från olika källor, som kan sammanställas för att skräddarsy den information som riktas till dig som person.

En sådan utveckling riskerar att leda till att man inte längre presenteras för ett smörgåsbord av information utan endast sådan som stämmer med bilden på nätet av vem du är. Det leder till en enkelriktning av de influenser man utsätts för. När det gäller exempel på handlingar som personal inom vården har lagt ut, bilder och känslig information, pekade han på vikten av att vi reagerar på det.

– Vi får inte bidra till en acceptans av sådana beteenden genom tystnad.

Ulf Lundberg, FSAs nyanställde kommunikationsstrateg, utmanade auditoriet kring frågan om arbetsterapi är ett tydligt varumärke och om varje arbetsterapeut är förmedlare av den bilden genom sin aktivitet i sociala medier.

– Borde vi bidra till opinionsbildning genom att twittra, frågade han och den frågan delade deltagarna i ungefär lika många för som emot.

En fråga som diskuterades under konferensen var vänförfrågningar på Facebook från patienter eller mellan lärare och studenter. En generell uppfattning var att man bör undvika detta så länge man har en professionell relation till varandra. Samtidigt kan det vara viktigt att man klargör varför man inte besvarar vänförfrågningar så att inte patienten/studenten tar illa upp.

När det gällde frågan om att lägga ut bilder eller filmer på nätet var den samlade uppfattningen att man bör undvika att lägga ut bilder på patienter och att det är centralt att patienterna i så fall har gett sitt samtycke. Samtidigt kan det finnas särskilt utsatta patienter, som kan ha svårt att säga nej. Det är viktigt att stödja den som inte vill vara med på bild.

Men deltagarna såg också tillfällen när det var berättigat med bilder, exempelvis för att dokumentera och väcka debatt kring vanvård. I dessa fall är det dock centralt att det inte ska gå att identifiera personerna på bilderna. På motsvarande sätt menade deltagarna att även arbetsterapeuten måste ha rätt att säga nej till att patienter tar bilder eller filmar i samband med behandlingar.

Det diskuterades även hur man ska se på rankningar av vårdpersonal på nätet eller på patienter som bloggar om arbetsterapeuter som de möter. Detta är naturligtvis svårt att hindra, men kan bli ett etiskt problem om arbetsterapeuten anpassar vården för att man vet att patienten rankar eller bloggar om detta. Framför allt om det innebär att dessa patienter i större utsträckning får den vård de efterfrågar, snarare än den vård de behöver. Deltagarna lyfte även fram att detta kan bli ett arbetsmiljöproblem och därmed även en fråga för FSA.

Kan man använda sig av patientfall i ett professionellt bloggande? Det
betonades att det är viktigt att avidentifiera fallen om de ska användas i en blogg, men även om så sker kan patienter och närstående tycka sig känna igen fallen. Ett sätt att hantera detta kan vara att begära samtycke och även tydliggöra detta i bloggen. Likaså såg man faror med att blanda privat och professionellt bloggande.

En avslutande fråga var om sociala medier och den minskade integritet som detta kan innebära, kommer att normaliseras och att det så småningom kommer att vara mindre problematiskt att skriva om sådant vi i dag uppfattar som känsligt. Många ser redan en viss sådan förändring, men det är oklart vad detta kan leda till på sikt. Samtidigt lyfte någon fram att om vi uppfattar en viss typ av information som känslig och är måna om att skydda personer, kan detta också leda till att vi upprätthåller tabun och stigmatisering kring vissa områden, exempelvis psykisk sjukdom.

Även om dagen i stor utsträckning hade ägnats åt att diskutera möjliga problem med sociala medier, så såg många av deltagarna positiva möjligheter med dessa medier och några blev inspirerade att öppna egna Twitterkonton.

Margaretha Lindberg
Universitetslektor, Umeå universitet,
ledamot i FSAs etiska råd

Lars Sandman
Etikprofessor, Högskolan i Borås,
ledamot i FSAs etiska råd

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.