Hoppa till innehåll

TA | ”Skriv avtal om ni är två”

Katarina Bruck har haft två utmanande år som egen företagare. Men med en stark drivkraft och filosofin att allting går står hon nu stadigt på två ben i sitt ergoaktiva företag.

Bildtext: Katarina Bruck utgår från hemmet i Häljarp utanför Landskrona när hon besöker sina kunder runt om i Skåne. Kostnaden för företagsbilen är en ofrånkomlig utgift.

Text och foto: Anki Wenster

Den senapsgula ombyggda bruksvillan är en av Katarina Brucks arbetsplatser som egen företagare, här arbetar hon varje onsdag som arbetsterapeut i det multimodala smärtrehabiliteringsteamet.

– Jag har världens bästa jobb och får göra precis det jag vill, säger hon när hon visar runt i Hälsohuset utanför Båstad på Bjärehalvön.

När Katarina blickar tillbaka medger hon att de senaste två åren varit turbulenta, men att hon aldrig ångrat beslutet att 2010 lämna sin anställning på ett företag som säljer ergonomiprodukter. 

– Steget från att vara anställd till att bli min egen var naturligt och det fanns inget alternativ. Jag kände starkt att det fanns helt andra utvecklingsmöjligheter inom ergonomiområdet än vad jag fick utrymme för i mitt arbete, säger hon med övertygelse. Dessutom hade jag kunskap om marknaden för ergonomiprodukter och en magisterutbildning i ergonomi.

Med på tåget hade hon en kollega från samma företag, även hon arbetsterapeut. Deras gemensamma affärsidé var att erbjuda företag sina tjänster som stöd för en god arbetsmiljö. Det innebar förebyggande arbete, rådgivning och bedömningar och att ge förslag till förändringar i olika arbetssituationer. Ett medel var att vid behov prova ut och erbjuda ergonomiska produkter. Efter diskussioner om valet av företagsform enades de om att bilda ett aktiebolag.

Kostnadsfri rådgivning fick de av Nyföretagarcentrum, där man tyckte att de i stället skulle överväga att starta var sitt företag och jobba tillsammans – ett råd de fick av många i sin omgivning. Och utmaningar saknades inte.

Katarina hade med sig en konkurrensklausul som del av sitt tidigare anställningsavtal, som hindrade henne att kontakta kunder under sex månader.  

− Det var enormt frustrerande i början, men jag lyckades förhandla ned tiden från sex till två månader.

En annan utmaning var finansiering av företaget och utgifter i samband med starten. För Katarina och hennes familj blev lösningen att prioritera och under en tid leva på en inkomst. Hon bor med man och två söner, åtta och tio år, och två jakthundar i Häljarp.

Men det var svårt att få i gång företaget och ganska snart drog hon och kollegan åt olika håll inom ergonomiområdet. Allting ställdes på sin spets, när det blev aktuellt att dela bolaget efter knappt ett år.    

− Just då när vi startade, så behövde vi varandra och gav varandra skjuts. Men så här i efterhand kan jag se att vi var väldigt olika, säger hon eftertänksamt och fortsätter:

− Vi hade inte skrivit under något avtal, vilket gjorde det oerhört svårt när vi skulle värdera och dela företaget. Det var en jättemiss, konstaterar hon. 

Att det skulle finnas ett avtal hade de varit noga med i början, men det hade aldrig undertecknats och anledningen var, menar Katarina, okunskap från deras sida och att de inte trodde det skulle bli några svårigheter dem emellan. Det fanns även en rädsla för att skriva på något som kunde bli fel i framtiden. Avtalet rann sedan ut i sanden, vilket blev en tuff men viktig lärdom. Så småningom köpte hon ut sin kollega och sedan drygt ett år är företagets namn Katarina Bruck AB – ett ergoaktivt företag.

När hon väl stod på egna ben så vände det och uppdragen började trilla in. I dagsläget arbetar hon som konsult till företagshälsovården, däribland som underkonsult till Industrihälsan i Landskrona och när det gäller rehabiliteringsfrågor för Capio Citykliniken i Skåne. Hon har även egna kunder. 

− Jag har inte många kunder men trogna, det är mestadels små och medelstora företag där insatserna varierar. Det kan vara en längre ergonomiutbildning för ett städbolag eller en workshop. Jag får ofta frågan: Kalle har ont, kan du fixa? Jag ser till helheten, resurserna och poängterar även individens egenansvar för hälsan. Ergonomimäklare är ett sätt att beskriva vad jag gör, säger hon.

− I början kände jag mig inte riktigt säker på vad jag kunde uppnå, då kunde jag tveka inför något uppdrag. I dag känner jag absolut inte så och har även ett helt annat nätverk att luta mig mot om det skulle behövas, säger Katarina.

Nya uppdrag får Katarina till stor del genom rekommendationer från nöjda kunder. Men hon är medveten om att marknaden är föränderlig och att kunder kan försvinna.

− Den ekonomiska stressen är enormt jobbig och det måste man förbereda sig på. Min man håller mig i örat när det gäller ekonomin, samtidigt som han är mitt stora stöd. Både en ekonomisk buffert och en ”själslig” är nödvändig och jag diskuterar olika delar i företaget med olika personer. Perfekta bollplank är de som är i samma situation och driver egna företag. Även nöjda kunder ger mig mycket energi. 

På liknande sätt som hon hämtar stöd från skilda håll så ser nätverken olika ut och fyller olika syften. Ett av nätverken är Selma, en förening med kvinnliga företagare där hon nyligen hyrt in sig i föreningens kontorshus i Landskrona en dag i veckan. Ett annat är Landskrona Rotaryklubb där hon går en ledarskapskurs och möter medlemmar som har lång erfarenhet av företagande.

Hälsohuset ligger omgivet av vidunderlig natur och utanför husknuten stupar djupa bäckraviner ner mot Axeltorpsbäcken. Det är i naturen Katarina hämtar sin egen kraft och när hon blickar framåt tror hon att grön terapi kommer att efterfrågas alltmer. Det är ett område hon själv kan tänka sig att arbeta inom. Ett annat högaktuellt område hon är nyfiken på är hur vi ska hantera samhälleliga förändringar. 

− Vi ska jobba tills vi är 75, säger hon eftertänksamt med glimten i ögat − själv fyllde hon nyligen 40. Vilka krav ställer det på oss fysiskt, intellektuellt och på arbetsplatser och uppgifter? Hur ska arbetet utformas? De frågorna intresserar mig.

Katarinas goda råd

  • Var förberedd på att inte kunna ta ut någon lön den första tiden. Man måste ha beredskap och buffert. Var inte rädd för att ta betalt, värdera din tid och kunskap.  
  • Se över dina nätverk, det är lika viktigt som avtal.
  • Se över försäkringar, pensionssparande och ansvarsförsäkringar. Vid sjukdom och olycksfall saknas intäkter, men utgifterna finns kvar.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.