Hoppa till innehåll

TA | Skolstöd i Stockholm

På Skolstöd inom Stockholm stad arbetar två arbetsterapeuter med kompensatoriska hjälpmedel i gymnasieskolan.

Text och foto: Jane Bergstedt

Arbetsterapeuter har funnits sedan 1988 på Utbildningsförvaltningen i Stockholm. Två arbetsterapeuter är en droppe i havet kan tyckas med drygt 26 000 elever i 26 kommunala och 62 fristående gymnasieskolor. Efterfrågan på Johanna Rostedts och Eva Samuelsson Angawas tjänster har dessutom ökat under de senaste åren.

Det handlar främst om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, synnedsättning, rörelsehinder, men även stress och smärta.

Det finns elever som kämpar för att hänga med och pluggar all ledig tid de har. Med olika stödinsatser och hjälpmedel kan de klara studierna mycket bättre och även få en meningsfull fritid. Det finns många framgångsrika exempel.

– Men det finns också elever som avböjer vår hjälp och möjligheten att få låna kompensatoriska hjälpmedel för studierna och då sätts inga arbetsterapeutiska insatser in. Skolan får tänka om. Vi arbetar även med att fortbilda lärare och annan skolpersonal genom att hålla föreläsningar och workshops. Det gäller att lärarna använder teknologin, som digitala lärplattformar, och anpassar den för elever i behov av särskilt stöd, säger Eva Samuelsson Angawa.

På Skolstöd arbetar förutom arbetsterapeuter även specialpedagoger och
-lärare, IKT-pedagoger (informations- och kommunikationsteknologi), tekniker, skolkuratorer och studie- och yrkesvägledare. Alla arbetar på uppdrag från Utbildningsförvaltningen eller enskilda skolor. Tjänsterna är förköpta för ett år i taget i ett köp- och säljsystem. De avropas vid behov.

– Det finns inget krav på diagnos, vi gör en utredning och allt stöd
individanpassas och hjälpmedlen lånas ut till eleven under gymnasietiden,
förklarar Eva Samuelsson Angawa.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.