Hoppa till innehåll

TA | Populärt med vårdplanering

En ny kurs i vårdplanering har visat sig oväntat populär. Inför kursstarten i april fick man utöka antalet platser. Kursen, som är på 7,5 högskolepoäng, ges vid högskolan i Gävle och sker i samarbete med landstinget i Gävleborg.

Idén till kursen växte fram ur landstingets projekt Värdig Äldrevård 2012. Där framkom att det fanns ett behov av ett bättre samarbete och informationsöverföring mellan vårdgivarna vid utskrivning av en patient.

Marie Laurell, verksamhetsutvecklare vid landstinget i Gävleborg, tycker det är viktigt att lyfta fram vårdplaneringen.

– Det handlar om effektivitet och patientsäkerhet, att man jobbar tillsammans och får kunskap om varandras lagstiftning, säger hon.

Bland de yrkesgrupper som sökt kursen finns många arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Till kursen har även personal i länets tio kommuner och privata vårdgivare bjudits in.

Kurs i vårdplanering finns sedan en tid tillbaka även på högskolan i Jönköping.

Källa: Dagens Medicin

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.