Hoppa till innehåll

TA | Pionjärer i skolprojekt

Sex arbetsterapeuter har börjat jobba i gymnasieskolor i Halmstad, Kalmar och Växjö i projektet ”Teknikstöd i skolan” i Hjälpmedelsinstitutets regi.

Bildtext: Pionjärerna i HI-projektet Teknikstöd i skolan, från vänster Einar Ljungström, Lina Karlsson, Anna Leion, Ylva Karlman och Ingrid Andersson. Aki Gouliaveras saknas på bilden.

Text och foto: Jane Bergstedt

Hjälpmedelsinstitutet har fått ett regeringsuppdrag med syftet att öka möjligheterna för elever med kognitiva svårigheter i gymnasiet att klara sin skolgång och nå uppsatta mål med hjälp av teknikstöd.

Totalt sex arbetsterapeuter har fått anställning via projektet, som ska pågå i nästan två år på tre försöksorter: Halmstad, Kalmar och Växjö. De träffades i Stockholm i slutet av mars för att dra i gång och forma projektet tillsammans med ett par rektorer och en skolpedagog.

Entusiasmen är inte att ta miste på, det är många tankar och idéer som far i
luften, för att inte tala om alla frågor. Det är en ny arena för arbetsterapeuterna och skolans värld är ganska snårig.

– Vi är pionjärer, visst är det spännande att få vara med och forma ett nytt arbetsområde. Här finns hur mycket som helst att göra känns det som, vilket förstås är en utmaning i sig, säger de med en mun.

Inom projektets ram ska de jobba med kartläggningar av eleverna, ta fram och hitta tekniska hjälpmedel och lösningar, utbilda lärarna och handledare på
praktikplatser, utforma pedagogiska verkstäder och förstås ha erfarenhetsutbyte mellan orterna.

Kanske bävar de lite så här första gången de ses. En stor fråga är hur och utifrån vilka kriterier de ska bestämma vilka elever de ska arbeta med. I uppdraget talas om ”elever med kognitiva funktionsnedsättningar med och utan diagnos” och behoven är stora. Hur ska de göra för att inte drunkna, vem ska få nej?

Projektledare på HI för Teknikstöd i skolan är Erika Dahlin.

– Det är viktigt att komma in rätt när en helt ny yrkesroll introduceras i skolan, att börja samarbeta med de som redan finns som speciallärare och specialpedagoger, klargöra rollerna, vem som gör vad. En modell för hur samarbetet kan gå till är ju ett av målen för projektet. Jag och min kollega Elisabeth Lagerkrans, som är arbetsterapeut, kommer förstås att stötta dem så mycket vi kan, understryker Erika Dahlin.

Så här tänker de sex arbetsterapeuterna i HI:s projekt:

Einar Ljungström, 54, Kalmar

– Det är bland annat den här gruppen före detta elever som har hankat sig genom skolan utan särskilt mycket stöd, som jag mött på tidigare jobb. Vet inte så mycket om skolans värld, annat än som förälder, jag har en hel del att lära. Men jag har mött mest positiva saker hittills, bland annat ett engagemang kring elever som behöver stöd. Jag tror det finns rätt stora förhoppningar på vad vi ska kunna uträtta – vilket kanske kan ge en viss press. Men andan runt projektet är positiv, så jag hoppas att resultaten kommer att öppna för att vi blir en permanent yrkesfunktion i skolan.

Lina Karlsson, 34, Växjö

– I mitt jobb på Arbetsförmedlingen har jag träffat personer med kognitiva svårigheter, som berättat om sina, tyvärr ofta, mindre goda erfarenheter från skolan. Jag vet att det finns mycket att göra för dessa personer och projektet ger mig möjlighet till fördjupning inom yrkesområdet, samtidigt som jag får testa nytt.

– Den stora utmaningen blir att nå ut till så många som möjligt, samtidigt som det här är ett projekt som pågår under en viss tid och där vi måste prioritera hur vi använder tiden på bästa sätt.

Anna Leion, 35, Kalmar

– Jag gillar teknik och tekniska prylar och jag har alltid brunnit för att arbeta med personer med kognitiva funktionsnedsättningar, så det här är en superchans. Elever med sådana problem ska få samma förutsättningar som andra för att nå sina mål och sedan ta sig ut på arbetsmarknaden. I USA finns arbetsterapeuter i var och varannan skola. Det är väl främst ekonomin, som skapar farhågor, vad händer när projektet är slut? Det är en stor utmaning att göra oss oumbärliga, men jag tror det kan gå.

Ylva Karlman, 28, Växjö

– Vår tvärvetenskapliga kompetens är unik inom skolan. Jag har arbetat på Skolstöd i Stockholms stad och kände till att HI-projektet var på gång. På Skolstöd har jag arbetat med många duktiga pedagoger, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, med flera. Det är viktigt att ta tillvara den kompetens som redan finns på skolorna och hitta bra samverkansformer. Vi ska vara tydliga med vår yrkesroll, men också vara intresserade av andras kunskaper och hur de kan bli delaktiga i projektet. En farhåga är att vi kommer att ha ett högt elevtryck och därför inte få tillräckligt med tid till att nå ut till lärare och rektorer.

Ingrid Andersson, 41, Halmstad

– Det här är ett nytt arbetsfält för arbetsterapeuter och ett nytänkande med teknik som stöd för en ung målgrupp. Jag har träffat många av dessa ungdomar som inte klarat att fullfölja gymnasiet eller hoppat av. Här kommer vi in tidigt och kan hjälpa dem att klara av sina studier. Vi kommer att arbeta med information till elever, lärare och föräldrar, inventera befintligt tekniskt stöd och hjälpmedel, göra bedömningar och prova ut hjälpmedel med fokus på individuellt teknikstöd och anpassningar.Jag ser fram emot att få samarbeta med gymnasisterna och skolans övriga personal.

Aki Gouliaveras, 42, Halmstad

– Jag fick en wow-upplevelse när jag läste annonsen. Det här är en spännande ny bana för oss arbetsterapeuter. Behovet av vår profession är stort i skolvärlden. Efter mina första fyra dagar på jobbet är intrycket att intresset är stort och att många redan tänkt till kring elever. Vi kommer att ha ett nära samarbete med elevhälsoteamen och med mentorerna. Den främsta utmaningen som jag ser är att nå elever som verkligen behöver stöd, men som av någon anledning inte vill ta emot den hjälp som kan ges.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.