Hoppa till innehåll

TA | Nytt omställningsavtal

Ett nytt omställningsavtal gäller från 1 januari 2012. Det omfattar anställda inom kommuner, landsting samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta*.

För att omfattas av avtalet ska man

  • Vara uppsagd på grund av arbetsbrist.
  • Varit anställd inom kommun/landsting eller ett Pactaföretag.
  • Varit tillsvidareanställd enligt AB, Allmänna Bestämmelser.
  • Varit anställd hos arbetsgivaren i minst ett år.
  • Arbetat minst 40 procent.

Det aktiva omställningsarbetet som sätts in ska hjälpa jobbsökaren till ett nytt arbete. Man kan få råd, stöd och vägledning, men Omställningsfonden förutsätter också att jobbsökaren själv deltar på ett engagerat och aktivt sätt.

Tillsammans arbetar Omställningsfonden och jobbsökaren fram en individuell handlingsplan. Den kan exempelvis innebära att delta i ett program som
hjälper jobbsökaren att stärka sin målbild, beskriva sin kompetens, effektivisera sitt sökande med hjälp av nya verktyg, presentera sig på ett vinnande sätt i olika situationer och få goda kunskaper om arbetsmarknaden och rekryteringsprocessen.

Behövs ytterligare stöd kan jobbsökaren tillsammans med sin rådgivare exempelvis komma överens om att börja arbetsträna, prova-på-arbete hos annan arbetsgivare, genomföra en kortare utbildning eller få ett mer omfattande stöd om man till exempel har planer på att starta ett eget företag.

Jobbsökare som efter uppsägningstidens utgång är arbetslösa har möjlighet att ansöka om visst ekonomiskt stöd. Förutsättningen är att man varit anställd
i minst fem år:

  • 80 procent av lönen, inklusive a-kasseersättning under 200 ersättningsdagar och därefter 70 procent under ytterligare 100 ersättningsdagar.
  • 80 procent av lönen under 43 ersättningsdagar om jobbsökaren tillsammans med sin rådgivare hos Omställningsfonden kommer överens om deltagande i en aktivitet som innebär att jobbsökare mister sin a-kasseersättning.

Ovanstående gäller om jobbsökare varit anställd i en kommun, ett landsting eller ett kommunalförbund som är medlem i Pacta. För att kunna få ersättning måste man vara anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen, och det är jobbsökaren som själv ansöker om ekonomiskt stöd hos Omställningsfonden.

För mer information och blanketter se http://www.omstallningsfonden.se/.

* Pacta –  arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och företag

Red.
 

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.