Hoppa till innehåll

TA | Nya möjligheter för arbetsterapeuter

Ledare av Lena Haglund, ordförande FSA.

Det har nog inte undgått någon att våren är här nu. Det är en årstid som förknippas med många positiva attribut, som nyvaknande och värme men också nyfikenhet och kreativitet. De två sistnämnda är också viktiga drag hos entreprenörer och företagare i kombination med ett visionärt tänkande och egen kompetens. Det framgår tydligt av artiklarna i det här numret.

FSA formulerade redan 2008 i sin strategiska plan att anställningsförhållandena kommer att bli mer flexibla i framtiden och att nya organisationsformer kommer att växa fram. Nya produkter och tjänster kommer att efterfrågas av patienter
och klienter.

Efter fyra år kan vi dock se att förändringarna ännu inte varit så omfattande. Fortfarande är 85 procent av alla arbetsterapeuter anställda inom kommuner och landsting. Fortfarande har vi för få arbetsterapeuter som är entreprenörer och företagare, som ett komplement till den offentliga vården och omsorgen. De karaktärsdrag som återfinns hos entreprenörer, som att de lyckas få saker och ting att hända, att de ser möjligheter med nya arenor, att de är hängivna, optimistiska och positiva, återfinns naturligtvis också inom den offentliga sektorn. Men det framkommer ofta i diskussioner med medlemmar att det kan vara svårt att få gehör för detta förhållningssätt.

Man kan fråga sig om det stämmer, som en av våra tidigare social- och kulturministrar Bengt Göransson sa, att ”effektivitet hindrar nyfikenhet”? Är uppföljningssystemen inom vård och omsorg i dag sådana att de inte ger utrymme för nya tankar och visionära framtidsplaner?

Arbetsterapeuter har en i termer av entreprenörskap och företagande unik produkt att erbjuda. Vi stödjer människor som av olika anledningar har svårigheter med sina vardags-aktiviteter. Vi hittar lösningarna med hjälp av nya sätt att göra saker och ting på, nya rutiner och vanor och anpassningar av olika slag. Men det är svårt att mäta och värdera denna typ av insatser, alltså att sätta pris på det arbetsterapeuten gör med de uppföljningssystem som finns i dag. 

Hur ska det mätas och värderas att en person efter arbetsterapeutens insatser klarar av att gå ut med sin rullator, kan sätta sig i parken och lyssna på vårfåglarna och se tussilago och blåsippor spira? Eller att någon kan gå till sitt arbete åtminstone två timmar om dagen, ett arbete som man egentligen vill vara på hela dagen, men där smärtan i nacken gör heltidsarbete omöjligt. Eller att en tolvåring via sin nya utprovade och anpassade dator eller mobil själv kan ta ansvar för att passa tiderna i skolan?

Nytänkande måste prioriteras om vi ska kunna hantera framtidens utmaningar. Nytänkande måste stimuleras oavsett om det sker i form av entreprenörskap, företagande eller anställning inom den offentliga sektorn. Arbetsterapeuter har en tydlig problemlösande ansats i sitt arbete. Låt oss få använda denna kompetens och göra den synlig i uppföljningssystemen.

Skolan är en ny arena med nya möjligheter för arbetsterapeuter, där FSA intensifierat arbetet med att tydliggöra vilka insatser arbetsterapeuten kan bidra med. Vi har träffat Skolverkets generaldirektör Anna Ekström och överlämnat ett presentationsmaterial. Den nya skollagen medför ett förändrat ansvar för skolan, elevhälsan måste förstärkas och därmed måste nya yrkesgrupper komma in i skolan. Arbetsterapeuten är utifrån sin kunskap om barn och ungdomars behov av aktivitet och delaktighet en självklar medarbetare i en modern elevhälsa. Arbetsterapeuten har kompetens och verktyg för att kartlägga elevens behov och svårigheter och kan anpassa och möjliggöra deltagande i skolans aktiviteter.

Lena Haglund
Ordförande

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.