Hoppa till innehåll

TA | Kvinnliga chefer mer stressade

Kvinnliga chefer är mer stressade än manliga chefer. Var femte kvinnlig chef har så hög stressnivå att det riskerar att påverka deras hälsa negativt. Det visar en ny undersökning, ”Stressindex för chefer”, från företagshälsovården Previa.

I undersökningen, som baseras på 2 100 intervjuer med chefer i hela landet, framkom att 17 procent av de kvinnliga cheferna hade så pass hög stressnivå att det fanns uppenbar risk att deras hälsa kan komma till skada. Motsvarande siffra för de manliga cheferna var åtta procent.

De kvinnliga cheferna uppgav generellt fler stressymtom än de manliga kollegorna. 26 procent kunde inte släppa tankarna på arbetet när de var lediga. Nästan lika många, 25 procent, beskrev en stor, förlamande trötthet när de kom hem från arbetet. För de manliga cheferna var motsvarande siffror 17 respektive 16 procent.

Per Larsson, beteendevetare på Previa, menar att en klok arbetsgivare utbildar sina chefer i frågor om stress och för en dialog med dem om en hållbar balans.

– En chef som saknar förmåga att hantera sin egen stress kommer inte vara ett bra stöd för medarbetarna. Samtidigt är det viktigt att arbetsgivare anpassar arbetsvillkoren efter att många chefer, både män och kvinnor, även är småbarnsföräldrar.

Källa: Prevent

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.