Hoppa till innehåll

TA | Hälsofrämjande seniorträffar

Ny avhandling av Susanne Gustafsson, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, www.neurophys.gu.se.

Susannes avhandling Health-promoting intervention for community-dwelling older adults – Focusing on the concept of frailty and intervention outcome syftar till att öka förståelsen för begreppet skörhet (frailty) i relation till äldre personer, samt att granska och utvärdera resultat av hälsofrämjande intervention för hemmaboende
äldre personer.

Delstudie I, en systematisk litteraturstudie, visade att studier av hälsofrämjande intervention för hemmaboende sköra äldre personer använde olika definitioner av skörhet, innehöll ett brett spektrum av åtgärder och var delvis effektiva. I delstudie II, en fokusgruppstudie, framkom att hälso- och sjukvårdspersonal uppfattade skörhet hos äldre personer som ett komplext multidimensionellt begrepp. I delstudie III och IV utvärderades ett förebyggande hembesök och seniorträffar i den hälsofrämjande studien Äldre Personer i Riskzon.

Båda interventionerna fördröjde försämring av självskattad hälsa på kort sikt, samt minskade omfattningen av beroende i ADL under en period upp till ett år. Seniorträffarna befanns vara den mest fördelaktiga interventionen eftersom effekterna kvarstod fram till ettårsuppföljningen och minskade omfattningen av beroende i ADL under en period upp till två år. Ingen effekt på skörhet eller upplevd säkerhet i ADL kunde påvisas.

Slutsatsen är att definitionen av begreppet skörhet varierar beroende på användares olika paradigm. Vidare att hälsofrämjande interventioner, som görs när äldre personer löper risk att bli sköra, kan fördröja försämring av självskattad hälsa på kort sikt och beroende i ADL på både kort och lång sikt. Detta visar på potentialen i Äldre Personer i Riskzon och vikten av att vidare utvärdera och utveckla denna lovande hälsofrämjande intervention.

För mer information, kontakta Susanne Gustafsson, susanne. m.gustafsson@vgregion.se. Se även artikel sid 24.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.