Hoppa till innehåll

TA | ”En mycket praktisk kurs”

Agneta Carlsson, som arbetar på Hand- och Plastikkirurgiska klinikens rehabiliteringsenhet vid Norrlands universitetssjukhus (Nus), har stor nytta av de kunskaper hon fick på IRM-kursen förra året.

Varför gick du kursen?

– Jag hade redan tidigare läst vissa delar i boken The Intentional Relationship, en bok som jag tyckte gav praktisk vägledning i mitt dagliga arbete och därför ville jag lära mig mer. När möjligheten kom att gå kurs för Renée Taylor i Stockholm tvekade jag inte att söka. Frågorna som kursen skulle beröra är aktuella varje dag.

Kände du till föreläsaren innan?

– Ja, jag hade lyssnat till henne tillsammans med Gary Kielhofner, professor och mannen bakom Model of Human Occupation, vid ett tidigare tillfälle.

Vad var mest intressant och relevant för dig i kursen?

– Hur olika förhållningssätt och metoder vid bemötande och val av intervention kan påverka resultatet av åtgärden. Att själv bli medveten om sitt eget förhållningssätt och hur man väljer interventionssätt vid olika problemställningar och för olika patienter. Det var bra att få praktisk guidning i vilka fallgropar man bör undvika och vilka sätt man kan utveckla för att lättare nå ett visst resultat.

Har du haft användning för de nya kunskaperna?

– Kursen var mycket praktisk, den gav kunskaper och stimulans till förbättringar i det dagliga arbetet. Inte minst för att kunna formulera problem och diskutera med kollegor kring val av förhållningssätt och interventionssätt. Frågorna som kursen tar upp är välbekanta för de flesta arbetsterapeuter.

Vilka tycker du ska gå den här kursen?

– Jag kan inte se någon arbetsterapeut som träffar patienter som inte kan ha nytta av kursen, så länge man funderar på hur man själv kan påverka resultatet av en åtgärd.

Red.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.