Hoppa till innehåll

TA | En förlorad generation?

Redaktören har ordet

När jag tänker på att många ungdomar kommer ut från skolan med icke godkända betyg eller hoppar av, blir jag ledsen. Det finns de som talar om en förlorad generation. Så många elever är det väl inte, men alldeles för många. De borde fått hjälp och stöd att hantera sina problem i skolan.

Förhoppningsvis kommer de att få det i framtiden. Problemen uppmärksammas alltmer. Den nya skollagen ställer krav på skolan, på rektor och på en utbyggd elevhälsa, för att göra utredningar och vidta åtgärder. Det ger också arbetsterapeuterna en ny arena. Tillsammans med den personal, som redan finns i skolan, som skolpsykolog, specialpedagoger och -lärare, kan arbetsterapeuterna se till att eleverna får det stöd de behöver för att klara skolmålen.

Att behoven är stora vittnar alla vi pratat med om, det räcker och blir över. Se Arbetsterapi i skolan. Rektor Kristina Eklund i Luleå gymnasieby, där man anställde en arbetsterapeut på försök redan 2007, tror ändå inte att det är fler unga som har problem nu, men att vården blivit bättre på att diagnostisera dem. Samtidigt kräver arbetet i skolan mer eget ansvar i dag.

I Stockholm har det arbetat arbetsterapeuter inom Skolstöd sedan 80-talet, men de kunde vara fler, elever hamnar på väntelista. I ett projekt i Hjälpmedelsinstitutets regi, Teknikstöd i skolan, har sex arbetsterapeuter anställts på tre orter för att stötta elever med kognitiva svårigheter, både de med och utan diagnos. Förhoppningsvis får fler arbetsterapeuter anställning inom elevhälsan på alla skolor i landet.

Det är förstås en resursfråga, hur beredda kommunerna är att satsa på en bra elevhälsa. Men vad händer med ungdomar, som aldrig får fäste på arbetsmarknaden? De riskerar hälsan och de kan hamna snett, börja med småbrott. Det blir dyrt för samhället, så frågan är när kostnaderna ska tas. För att inte tala om det mänskliga lidandet.

Arbetsterapeuterna i temat Entreprenörer och företagande har många goda råd till er som funderar på det här med eget företag. Mig ger de igenkänning. Våndades mycket innan jag vågade kasta loss från en fast anställning och börja frilansa, även om det är vanligt förekommande bland journalister. Möjligheterna för arbetsterapeuter växer också. Friskt vågat …, ni vet!

Trevlig läsning!

Jane Bergstedt
 

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.