Hoppa till innehåll

TA | Hallå där Gunilla Gosman Hedström

Gunilla Gosman Hedström är leg arbetsterapeut och docent vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Text: Catharina B Tunestad

Du har gjort en studie om äldre kvinnor som vårdar sina män hemma efter stroke. Varför det?

– När jag gjorde mitt avhandlingsarbete år 2002 gjorde jag en kvantitativ studie där jag följde äldre strokepatienter efter akutstadiet under ett år. Då mötte jag många kvinnor som vårdade sina män i hemmet. Deras uppgift synes övermäktig. Jag ville göra deras röst hörd.

Berätta hur studien gick till!

– Det var fyra fokusgrupper med 16 kvinnor med en genomsnittsålder på 74, där de fick diskutera sina erfarenheter med varandra. Jag var moderator och ställde inledande frågor, bland annat om hur de upplevde sin vardag.

Vad slog dig mest vid mötet med kvinnorna?

– Frustrationen de kände över att inte längre känna igen sina män, att vardagskontakten inte var densamma då personligheten hos många av männen
förändrats. Trots det ville de ha dem hemma, men de önskade få någon form av avlastning.

Är det här en stor grupp i samhället?

– Våra tidigare studier visar att 70 procent av alla strokepatienter vårdas av anhöriga. Anhörigvården sparar miljonbelopp åt landstingen varje år, då man främst satsar på akutvården vid stroke. Man skulle vinna mycket samhällsekonomiskt på att satsa lika mycket på eftervården.

Vad kan arbetsterapeuter göra för den här gruppen?

– Förmedla kunskap och rätt sorts stöd vid rätt tillfälle till de anhöriga. Det skulle dämpa deras oro. Vi kan även involvera dem mer vid beslut om behandlingsåtgärder. De anhöriga är vår största resurs, men de glöms tyvärr ofta bort.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-05-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.