Hoppa till innehåll

TA nr 3

2012-05-04 TA | Nya möjligheter för arbetsterapeuter

Ledare av Lena Haglund, ordförande FSA.

2012-05-04 TA | En förlorad generation?

Redaktören har ordet

2012-05-04 TA | Vårdanställda glöms vid förändringsarbete

Vården är eftersatt när det gäller att engagera och ge inflytande till medarbetarna vid förändringsarbete. De vårdanställda, som förväntas ändra sitt arbetssätt, glöms ofta bort i utvecklingsarbetet.

2012-05-04 TA | Protest mot Socialstyrelsen

Socialstyrelsens byte av datorsystem under våren har orsakat problem. Många nyexaminerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, bland annat arbetsterapeuter, apotekare, logopeder och sjukgymnaster, har på grund av detta fått vänta upp till två månader på sin yrkeslegitimation. Det innebär att de inte kan börja arbeta.

2012-05-04 TA | Populärt med vårdplanering

En ny kurs i vårdplanering har visat sig oväntat populär. Inför kursstarten i april fick man utöka antalet platser. Kursen, som är på 7,5 högskolepoäng, ges vid högskolan i Gävle och sker i samarbete med landstinget i Gävleborg.

2012-05-04 TA | Kvinnliga chefer mer stressade

Kvinnliga chefer är mer stressade än manliga chefer. Var femte kvinnlig chef har så hög stressnivå att det riskerar att påverka deras hälsa negativt. Det visar en ny undersökning, ”Stressindex för chefer”, från företagshälsovården Previa.

2012-05-04 TA | Hallå där Gunilla Gosman Hedström

Gunilla Gosman Hedström är leg arbetsterapeut och docent vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

2012-05-04 TA | ”Skriv avtal om ni är två”

Katarina Bruck har haft två utmanande år som egen företagare. Men med en stark drivkraft och filosofin att allting går står hon nu stadigt på två ben i sitt ergoaktiva företag.

2012-05-04 TA | ”Yrkesrollen påverkas positivt”

Att ha eget företag är mycket roligare än de föreställde sig, även om arbetsveckan ofta blir lång. Att vara två är en stor tillgång. Det menar arbetsterapeuterna Carina Göök och Victoria Jönsson, som driver Lyra Rehab i Kungsbacka.

2012-05-04 TA | ”Öppen för oväntade saker”

Mingel och nätverk krävs för att sprida information om att man finns och vad man kan erbjuda. En hemsida likaså. Gunilla Wahlström Wärngård är med sitt företag Klara vardagen öppen för oväntade saker och ser till att ha struktur på hemarbetet.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.