Hoppa till innehåll

TA | Webbsänd workshop lyckat försök

När FSA för första gången prövade att webbsända en workshop, "Nationella riktlinjer för strokesjukvård" den 26 januari, var intresset rekordstort. På plats i Nacka fanns runt 35 deltagare, men via nätet deltog över 300 på ett 60-tal platser runt om i landet.

Sändningen av workshopen gjordes med Adobe Connect, en programvara som möjliggör webbkonferenser och där deltagarna bara behöver ha en dator med Flash installerat för att kunna ta del av innehållet. 

Deltagarna via nätet hade i förväg fått handouts och en länk för att koppla upp sig. Vid det här tillfället webbsändes föreläsningarna, men inte gruppdiskussionerna. I slutet på dagen fanns möjlighet för distansdeltagarna att ställa frågor.

Utvärderingarna var överlag mycket positiva. Främst uppskattades möjligheten att kunna delta från den egna arbetsplatsen utan att behöva resa iväg. Flera tyckte det var bra att kunna samlas och ta del av innehållet gemensamt. Några orter hade samlat 10–20 kollegor på samma arbetsplats. Ljud och bild fungerade också bra. Vad gäller tekniken så kunde de flesta koppla upp sig, men några få hade problem med datorernas brandväggar. En av erfarenheterna är att det är viktigt att i förväg kontrollera den egna datorn.

FSA arbetar nu vidare med erfarenheterna från det här första försöket för att utveckla webbsändning vid fler seminarier.

Christina Lundqvist
Handläggare, FSA

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.