Hoppa till innehåll

TA | ”Vilket slöseri att säga att människor inte behövs”

Egen erfarenhet bidrar till en positiv inställning till att bereda unga med funktionsnedsättning möjlighet till arbete, säger Cristina Husmark Pehrsson, som leder arbetet med FunkA-utredningen.

Text: Jane Bergstedt

I maj lägger FunkA-utredningen sitt förslag efter en översyn av de befintliga arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga.

– Nog har jag hört många konstiga förklaringar och kommentarer när vi rest runt i landet och träffat många arbetsgivare. Det finns vissa som inte inser att också personer med funktionsnedsättning har stor kompetens och är en resurs att räkna med, men att vissa insatser kan behövas för att bli jämbördig med övriga arbetskamrater, säger Cristina Husmark Pehrsson, som är regeringens särskilda utredare, riksdagsledamot och tidigare socialförsäkringsminister.

Hon har 30 års erfarenhet som sjuksköterska och vårdlärare och började sedan arbeta politiskt med frågorna. Cristina Husmark Pehrsson tillsatte utredningen Brist på brådska om unga med funktionsnedsättning och ledde sedan också en referensgrupp 2008, som även gett många inspel till den nuvarande utredningen.

– Tack och lov vill de flesta vi träffat få information och kunskap för att kunna möta dessa personer på bästa sätt och välkomna dem ut i arbetslivet. De är villiga att ordna praktikplatser, inte minst de som haft med människor med funktionsnedsättning att göra tidigare. En eller högst två insatser räcker för de allra flesta.

Cristina Husmark Pehrsson har också hon egen erfarenhet. För en tid sedan gick hennes son bort vid 34 års ålder. Han hade en funktionsnedsättning sedan barndomen.

– Ja, det har förstås gett mig insikter på många olika plan.

Hon fortsätter:

– Borde det inte vara förbjudet i lag att förtidspensionera unga människor, som har eller kan utveckla sin arbetsförmåga. Att lämna dem åt sitt öde och säga att de inte behövs, vilket slöseri. De har samma behov som du och jag av att få vara aktiva och delaktiga och de kan alltid bidra med något. Vi måste se kompetensen och inte rullstolen.

Men människor med funktionsnedsättningar, som behöver stöd av något slag, har haft det svårt på arbetsmarknaden oavsett konjunktur. 900 000 personer har någon form av nedsättning, allt från astma och andra allergier till svåra handikapp. 400 000 av dem har vanliga jobb, men 500 000 vill ut och utredningen tittar nu över de stöd som finns för att förenkla och förbättra.

Hon säger att det finns saker att åtgärda, det ska gå fortare att utreda arbetsförmågan och göra bedömningen om en lönesubvention är nödvändig. Det bör gå snabbare och smidigare att skaffa hjälpmedel, i dag är det många inblandade och ju fler kockar desto sämre soppa. Arbetstiden bör kunna förläggas mer flexibelt och taket i lönebidragen höjas för att fler arbetsgivare ska vilja öppna dörren.

– Arbetsterapeuternas roll behöver stärkas, liksom sjukgymnasternas och några andra grupper inom Arbetsförmedlingen, som jobbar i team med bedömningar för att få en så bra bild som möjligt av en persons arbetsförmåga. Tiden är också en avgörande faktor. SIUS-konsulenterna (särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, reds anm) kan agera som mentorer för både arbetsgivaren och den anställde och stötta ute på arbetsplatsen. Deras specialkunskaper bör finnas omedelbart tillgängliga för att reda ut eventuella frågor som uppstår.

– Arbetsförmedlingen har fått många nya uppgifter och jag ser positivt på fler och kompletterande aktörer, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Hon slår fast att arbetsgivarna måste ta sitt samhällsansvar när det gäller de här frågorna.

– Små och medelstora företag är bäst i klassen, offentlig sektor och många stora företag sämst – men det finns lysande undantag och de måste blir fler.

Cristina Husmark Pehrsson kan ännu inte berätta något om utredningens förslag, som presenteras den 2 maj, men säger att man behöver få till stånd fasta platser där människor med funktionsnedsättning kan få pröva sin förmåga och vilka hjälpmedel som kan krävas.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.