Hoppa till innehåll

TA | Vi kan ge stöd till både individen och arbetsgivaren

Ledare av Kajsa Samuelsson, vice ordförande, FSA.

Trots lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet finns det i dag stora brister. En av de större är svårigheterna för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete. De har allra svårast att få fäste på den svenska arbetsmarknaden och är mest utsatta för arbetslöshet.

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösheten för olika grupper är alltid lika nedslående när det gäller dessa personer. Trots riktade statliga satsningar under ett antal år så sker ingen förbättring vad gäller antalet anställda på den öppna arbetsmarknaden, endast cirka hälften av gruppen som helhet har en anställning.
Att ha ett arbete och vara en del i en social gemenskap och att bidra med sin arbetsinsats till övriga samhället är nyckelfaktorer för att uppleva delaktighet och hälsa, att ha ett rikt liv och kunna påverka sin vardag.

Problemet grundar sig ofta i attityder och en osäkerhet kring vad som krävs av arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning och av oss redan anställda.

Många av de företag och offentliga myndigheter som har anställda med någon funktionsnedsättning framhåller de positiva effekter som detta ger. De tillför nya perspektiv, erfarenheter och kunskap, och en ökad mångfald berikar arbetsplatsen för alla. I dag är det främst små och medelstora företag som anställer personer med funktionsnedsättning medan större företag och den offentliga sektorn är sämre.

Regeringens utredning FunkA (Översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga med mera, 2011:59), har sett att det krävs en metod hos Arbetsförmedlingen för att tidigt identifiera de individer som är i störst behov av insatser. En framgångsfaktor som framhålls i flera sammanhang för att en person med funktionsnedsättning ska få en anställning på den öppna arbetsmarknaden är att det ges stöd och coachning både till den enskilde och till arbetsplatsen. I vissa fall kan stödet behövas under en längre period.

I stödet ska ingå att matcha personens arbetsförmåga mot lämpliga arbeten och arbetsuppgifter, stöd till den blivande arbetsplatsen och kollegor där kunskap om funktionsnedsättningar är en del. Detta måste till för att få en allsidig bild av personens förmågor och för att ge ett adekvat stöd och en bra introduktion på arbetsmarknaden.

Arbetsterapeuter är en av de professionella grupper som kan bidra till att personer med funktionsnedsättning får det stöd de behöver för att kunna ta steget ut på arbetsmarknaden. Arbetsterapeuter bedömer individers arbetsförmåga och kan matcha individens förmåga gentemot arbetsuppgifternas krav. Att kunna ge stöd både till individen och till arbetsgivaren när en person med funktionsnedsättning ska börja ett arbete eller en praktik är en del av arbetsterapeutens kompetens.

Arbetsgivare har ofta en dålig kunskap om vilket stöd som finns att tillgå – både vad gäller olika former av ekonomiskt stöd och vilka arbetstekniska hjälpmedel det finns som kan underlätta för personen i fråga.

Dagens förutsättningar att anpassa arbetsuppgifter och arbetsplatser är större än någonsin. Det finns ett stort utbud av tekniska lösningar och kognitiva hjälpmedel och det kan finnas möjligheter att delvis arbeta på distans. Detta kan underlätta för en person med funktionsnedsättning.

I detta viktiga arbete är arbetsterapeuternas kunskap om hur man anpassar arbetsuppgifter och arbetsplatsen, och vilka arbetstekniska hjälpmedel som kan behövas, en naturlig resurs som borde tillvaratas än mer.

Kajsa Samuelsson
Vice ordförande
E-post: Kajsa.Samuelsson@karlskrona.se

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.