Hoppa till innehåll

TA | Samhall levererar service

Samhalls utveckling speglar den på arbetsmarknaden i stort. De har gått från tillverkning i skyddade verkstäder till serviceuppdrag ute hos kunderna.

Text: Ulla-Karin Höynä

Samhall ägs av staten. De har cirka 20 000 anställda på 250 orter i landet. Drygt 18 000 medarbetare har någon funktionsnedsättning. I många fall handlar det om en kombination av flera, både fysiska funktionshinder och psykiska, som inte syns, och som blivit allt vanligare. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vem som ska få anställning i Samhall. 

Tidigare förknippades Samhall med olika slags tillverkning i skyddade verkstäder. Sedan några år har inriktningen ändrats. Numera är Samhall en serviceleverantör, även om ett fåtal industrier finns kvar. Majoriteten av kunduppdragen består av tjänster och andra uppgifter som bemannas på plats hos kunden. De söker aktivt upp arbetsplatser och är beroende av förutsättningarna på marknaden och efterfrågan.

Samhalls främsta uppgift är att utveckla personer med funktionshinder genom arbete. De har ett brett urval av arbetsuppgifter att välja på, men städning är en av de vanligaste. Samhall har 4 miljarder till bland annat coachning och anpassning av arbetsplatser och tryggade anställningar, som innebär att personalen inte blir uppsagd vid arbetsbrist.

Samhalls arbetsledare bistår medarbetarna ute på kunduppdragen och håller koll på vilket stöd de behöver på arbetsplatsen.

Ett av Samhalls huvudmål är att så många som möjligt ska lämna företaget för ett annat jobb och komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Förra året lämnade 5,7 procent anställda företaget och målet höjdes till sex procent.  

– Många av våra anställda är högt utbildade inom sitt yrke. När de får chans att arbeta inom ett företag ökar kännedomen om deras kompetens och förmåga. Vi utbildar också medarbetarna, säger Stefan Hladisch, pressansvarig på Samhall.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.