Hoppa till innehåll

TA | Rädsla och okunnighet

Rädsla och okunnighet kan sammanfattas som de största hindren. Många företag intresserar sig inte för personer med funktionsnedsättningar och kommer inte i kontakt med dem.

Bildtext: ElseMarie Brisenhorn, utvecklingschef på Handisam, pekar på den stora, outnyttjade kompetens som personer med funktionsnedsättning utgör.

Text: Ulla-Karin Höynä
Foto: Ylva Bjelle

Företagen föreställer sig att det blir problem när man anställer personer med funktionsnedsättning, problem som man inte kan överblicka, menar ElseMarie Brisenhorn, utvecklingschef på Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning.

En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär eller läs- och skrivsvårigheter.

– Jag tror att den bild som förmedlas av personer med funktionsnedsättning i media bidrar – de ses antingen som offer och svaga eller få unika hjältar. Det är stereotyper som presenteras, menar ElseMarie Brisenhorn.

Hon talar om vikten av att försöka avdramatisera det hela. Det som krävs är att man får upp ögonen och anammar ett helt nytt synsätt. En studie från Svenskt Näringsliv 2010, Handikappolitiken – En Björntjänst i all välmening visade att företagen inte är intresserade av bidrag, utan av kompetens.

Arbetet med att göra en kartläggning och sammanställa goda exempel påbörjades 2011. Det resulterade i Se kompetensen, en guide på 50 sidor, där man tar upp olika sätt att gå tillväga. I kartläggningen finns även 19 djupintervjuer med företag.

– Engagemanget från ledningen går som en röd tråd i arbetet och en genuin tro att detta ger verksamheten ett mervärde, att det berikar arbetsplatsen, säger ElseMarie Brisenhorn.  

Se kompetensen ger inspiration. Guiden tar upp olika infallsvinklar och hänvisar till databaser där man kan söka pengar för projekt finansierade av ESF, Europeiska Socialfonden, och ett flertal lokala projekt i landet.

ElseMarie Brisenhorn betonar vikten av att även små arbetsplatser arbetar på detta sätt.

Varför ska företagen arbeta med det här?

– Det finns en stor outnyttjad kompetens och det är ju det företagen efterfrågar.

Det är också en jämlikhetsfråga att arbetsmarknaden ska vara till för alla.
Hon tillägger:

– Men man bör komma ihåg att det här inte är någon heterogen grupp, det finns stora variationer. Det blir fel om man tror att alla insatser gäller alla med funktionsnedsättningar, fortsätter ElseMarie Brisenhorn.

Den offentliga sektorn är än så länge inte något föredöme. I ett försök att förändra detta arrangerar Handisam ett antal regionala konferenser som vänder sig till chefer och fackliga företrädare inom den offentliga sektorn och sprider kunskap om Se kompetensen. 

– Vårt budskap är att de kan göra mycket mer när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning, avslutar ElseMarie Brisenhorn.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.