Hoppa till innehåll

TA | Påkallat värdegrundsarbete inom äldrevården

1 100 personer inom äldreomsorgen har i vår börjat en utbildning för att kunna leda värdegrundsarbetet inom sina organisationer. Värdegrund, förhållningssätt, bemötande och etik är viktiga kompetensfrågor inom vården och inte minst äldreomsorgen. Nya bestämmelser i socialtjänstlagen från 1 januari 2011 lyfter fram välbefinnande och värdighet i omsorgen av äldre.

Fem utbildningsorter har upphandlats för att utbilda befattningshavare inom äldreomsorgen i kommuner, idéburna organisationer och företag. Det är universiteten i Göteborg, Uppsala och Örebro samt högskolorna i Borås och Dalarna.

Utbildningen vänder sig till chefer, biståndshandläggare, enhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering. Den omfattar 7,5 poäng, är webbaserad och går på kvartsfart under 20 veckor.

Deltagarna läser etik och sätter sig in i den nya lagstiftningen.Exakt var utbildningen ges hittar du på Socialstyrelsens hemsida, sök på uppdragsutbildningar.

Källa: Socialstyrelsen

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.