Hoppa till innehåll

TA | Ny avhandling

Ny avhandling av Maria Lindström, Umeå universitet: ”Att främja aktörskap hos personer med svårt psykiskt funktionshinder: Aktivitetsinriktade interventioner i hem- och närmiljö”.

Maria Lindströms avhandling visar att arbetsterapi integrerat i stödboenden kan hjälpa personer med svårt psykiskt funktionshinder att identifiera och utveckla engagemang i självvalda meningsfulla aktiviteter. En modell för Vardagslivets Rehabilitering utvecklades för att tydliggöra rehabiliteringsinsatserna i stödboenden. Modellen baseras på samarbete mellan arbetsterapeuter och baspersonal med inriktning mot återhämtning, meningsfulla dagliga aktiviteter, social delaktighet och persondrivna mål.

Den första studien utforskar hemmets betydelse för aktivitetsförändringar när man bor i ett stödboende.

Den andra studien undersöker aktivitets- och hälsorelaterade förändringar hos de boende efter att ha deltagit i Vardagslivets Rehabilitering. Mätningar som gjordes före intervention, direkt efter och vid sexmånadersuppföljning avseende måluppfyllelse, aktivitets- och hälsorelaterade faktorer talar för att viktiga framsteg gjordes.

Den tredje studien utforskar hur de boende skapar mening av sina aktivitetsförändringar i relation till vardagsliv och livshistoria.

Analysen synliggör berättelser om att ”återupptäcka aktörskap”, med hänvisning till både aktivitets- och identitetsförändringar. Den fjärde studien visar att baspersonalen hade väldigt olika synsätt och erfarenheter av Vardagslivets Rehabilitering. Avhandlingen ger inledande stöd för Vardagslivets Rehabilitering och fortsatt forskning föreslås. 

För mer information: http://www.communitymedicine.umu.se eller maria.
lindstrom@occupther.umu.se.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.