Hoppa till innehåll

TA | Lösningen finns i grundskolan

Gästkrönika av Tobias Holmberg, ordförande i Förbundet Unga Rörelsehindrade.

Till sommaren tar jag studenten. Jag har då klarat av tolv år i skolans värld. I dag läser jag en gymnasieutbildning med medieinriktning. Potentiella framtida yrken är egentligen noll efter den studieväg jag har valt. Jag kommer gå ut med grundläggande behörighet för vidare studier. Jag, liksom mina klasskamrater, kommer dock att sakna möjligheten att få jobb direkt inom medievärlden, eftersom det krävs många års högskoleutbildning och gärna lika många års yrkeserfarenhet för att få anställning. Det är den verklighet jag och mina jämnåriga lever i. Våra alternativ är få, och för en framtid med karriär måste de flesta av oss ägna ytterligare många år i skolan. Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar är högre än på många år.

Personer med funktionsnedsättningar som har eftergymnasial utbildning är lägre än i samhället i stort, dessutom är arbetslösheten hos samma grupp hög. Detta trots att tillgängligheten till och på högskolor och universitet är väldigt god.

Jag, som har en funktionsnedsättning, kommer att sållas bort av många arbetsgivare redan när de läser mitt CV. Det är sanningen och någonstans kan jag förstå dem. För en arbetsgivare kan det verka svårt att anställa en person med funktionsnedsättning. Det kan upplevas som att det är ett stort ansvar och att det är dyrt med eventuella anpassningar av arbetsplatsen, dessutom är ju personer med funktionsnedsättningar sjuka oftare? Eller? Jag har själv mötts av dessa tankar när jag har varit på arbetsintervju. Jag har själv varit i arbetsgivarens roll när jag har rekryterat personliga assistenter.

Under hösten drog Arbetsförmedlingen igång sin kampanj Se kraften. Någonstans tycker jag att de har tänkt rätt, för kunskap om, och förståelse för, vad man kan få för stöd som arbetsgivare, när man anställer en person med en funktionsnedsättning, behöver bli bättre. Att öka kunskapen förändrar attityder. Jag är dock skeptisk till om en reklamkampanj är helt rätt väg, men det får nog framtiden utvisa.

Jag ser en stor del av lösningen, till den beskrivna verkligheten, i grundskolan. I dag segregeras personer med funktionsnedsättning redan i grundskolans tidiga år. Vi tas bort från vissa lektioner, vi har inte skyldigheter att vara ute på praktik och så vidare. Att vi inte tvingas att vara med på samma premisser som alla andra skapar konsekvenser. Inte bara för den enskilda individen utan för hela den generation som växer upp, med föreställningen att det inte behöver ställas samma krav på personer med funktionsnedsättningar.

Tobias Holmberg
Ordförande i Förbundet Unga Rörelsehindrade

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.