Hoppa till innehåll

TA | Goda exempel finns

Hälften av alla ungdomar med funktionshinder som praktiserat inom näringslivet har fått anställning. Det visar ett samarbete med företagare på Gotland. Ett bilföretag i Örebro har enbart positiva erfarenheter av anställda med funktionsnedsättningar.

Text: Ulla-Karin Höynä

Tobias Mattsson, butikschef på Rusta Gotland, menar att man inte ska göra så stor sak av det hela. Det handlar om att ge ungdomarna förutsättningar att klara av arbetsuppgifterna.

– Det gäller att hitta något som fungerar i vardagen, för att det ska hålla även på sikt. Som företagare känner jag att vi har ett socialt ansvar och särskilt gentemot ungdomar med olika funktionsnedsättningar, säger han.

– Det är ett samhällsansvar som vi tar. Ungdomarna levererar så mycket tillbaka till oss. De ger oss hjälp som gör att vi kan göra andra saker, som vi inte kunnat utan deras arbete, säger Tobias Mattsson.    

I slutet av 90-talet arbetade Tobias Matsson i Uppsala och där hade Rusta ett samarbete med ungdomar från ungdomshem. Det föll sig naturligt att fortsätta engagemanget när han flyttade till Gotland. Som ordförande för företagarföreningen i Skarphäll på södra Gotland blev han inbjuden till ett styrelsemöte med Finsam Gotland, som berättade om arbetet med unga arbetslösa med ADHD och Asperger. Det ledde till ett samarbete med Finsam Gotland och Skarphälls företagarförening. Det första projektet startade i januari 2009. Sex ungdomar fick praktikplats under tio veckor, i två omgångar och på
två företag.

– Det är viktigt att ge ungdomarna mer än en chans. De ska kunna misslyckas och få komma igen. Att vara på en arbetsplats är ett stort steg. Det är inte säkert att allt stämmer första gången, säger Tobias Mattson.

På Arbetsförmedlingen, AF, väljer en coach lämpliga ungdomar. Praktikanten får en handledare, som stöttar och ger råd, på företaget.

– Den första dagen har handledaren och praktikanten ett introduktionssamtal. Det är ungdomarna själva som bestämmer om de vill berätta om sitt funktionshinder och de flesta väljer att tala om sina svårigheter. Under praktiktiden tittar coachen från AF förbi lite då och då, för att se att allt fungerar bra, säger Tobias Mattson och fortsätter:

– För oss är det viktigaste att ungdomarna blir en del av gänget och kommer in i gemenskapen.

Tobias Mattsson berättar att de ordnar olika aktiviteter tillsammans med arbetskamraterna för att bygga upp gruppkänslan; luncher, fika och bowling. I projektet ingår också att praktikanten går till en socionom och pratar om ”att bli projektledare i sitt eget liv”, allt för att få en bättre uppfattning om sig själv och ett verktyg för att de ska kunna utvecklas som individer.   

– De är väldigt lojala medarbetare när de får ett förtroende och en uppgift, när de inser att de har ett värde. Vi fokuserar på vad de klarar av och bryr oss inte om funktionshindret. Det är otroligt givande att se deras personliga utveckling, menar han.

Rustas mål har varit att erbjuda ungdomarna sommarjobb efter avslutad praktik, och för några har det blivit mer än så – en fast anställning.

Positiva företagare på Gotland

Finsam Gotland är ett av landets 82 samordningsförbund. Det startade 2008 och drivs i samverkan av Region Gotland, Försäkringskassan ochArbetsförmedlingen. Finsam Gotlands målgrupp är personer 18–64 år.  Skarphällsprojektet gäller bara ungdomar. I detta arbete utbildar man handledare på företagen. 2009–2011 genomfördes tre ungdomsprojekt.

Projekten är avslutade, men inte samarbetet mellan AF och näringslivet. Skarphälls företagarförening har bildat en så kallad arbetsgivarring, en ekonomisk förening, och ska fortsätta att erbjuda ungdomarna praktikplatser. Företagarna får personlig biträdesersättning för handledningen. När projekten startade var fem företag med i ungdomsprojekten. I dag är det nio.

Eva Jupiter, Finsam Gotland, menar att samarbetet med näringslivet fungerat bra. De offentliga arbetsgivarna har inte varit lika engagerade. Men den 1 mars startar ett nytt projekt för denna grupp. 

– Vi har väldigt positiva företagare på Gotland. Det är alltid några som är lite modigare och föregångare, säger hon.

”Underbart att jobba”

Robin Rundby, 21 år, beskriver det som ”underbart” när han fick ett fast jobb. Förut hade han svårt med struktur i tillvaron, var uppe på nätterna och sov på dagarna. Han mer eller mindre undvek människor.  För honom blev praktikplatserna en viktig start. Han fick sommarjobb och senare fast anställning på Rusta Gotland.

– Jag har blivit mycket gladare och på bättre humör. I dag är det inga problem alls, säger Robin Rundby, som sedan två månader arbetar heltid.

– För mig har det viktigaste varit att träffa folk och att bygga upp mitt självförtroende. Jag gör samma sak som alla andra, plockar upp varor från lagret och sitter i kassan, förklarar han.

”En stor förändring”

Anneli Andersson, 24 år, är en av Robins arbetskamrater på Rusta och hade också varit arbetslös länge. Hon har fast jobb, trivs bra och är mycket nöjd – inte minst med att få en egen inkomst.

– Det är verkligen en stor förändring för mig. Jag har blivit mera framåt. Tidigare var jag blyg av mig och hade svårt att ta kontakt med andra, berättar hon.

Hur kommer det sig att allt gått så bra?

– Jag bestämde mig för att jag ska klara av det här och så släppte det efterhand. Att jag provat nya saker har också hjälpt, först stod jag inte i kassan. Nu har jag provat det mesta. Det har stärkt min personlighet. Jag har lärt mig mycket och fått erfarenhet.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.