Hoppa till innehåll

TA | Europakongressen ger nya infallsvinklar

Den europeiska Cotec-kongressen i Stockholm 24–27 maj har aktivitet och möjligheter som tema och det går att välja sitt alldeles egna spår bland alla föreläsningar, workshops och posterpresentationer. Över 850 har redan anmält sig.

Text: Jane Bergstedt

Utvecklingsmöjligheterna för vårt område är oändliga. Programkommittén
har verkligen lyckats få med många spännande föreläsare, forskare och yrkesverksamma, inte bara från Sverige och Europa utan även från andra delar
av världen.

– Ja, här finns inslag från Australien, Bangladesh, Brasilien, Chile, Iran och USA för att nämna några länder utanför Europa. Nästan alla europeiska länder är representerade bland föreläsarna och visar också på vilka olika förutsättningar vi arbetar under. Vi tar nästan välfärden för given i Sverige, även om det finns skillnader här också, men flera programpunkter visar hur man kan åstadkomma mycket med små medel. Kreativiteten i yrket är stor, det tycker jag är spännande och lärorikt, säger Synneve Dahlin-Ivan-off, professor vid Göteborgs universitet, sektionen för arbetsterapi och fysioterapi, i den svenska programkommittén.

Övriga medverkande i programkommittén är Ann-Britt Ivarsson, universitetslektor, institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet och universitetslektor Margareta Lilja, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Äldrefrågorna är en utmaning för hela Europa. En av huvudföreläsarna är Susanne Iwarsson, professor i gerontologi i Lund.

– Jag slår gärna ett slag för folkhälsoperspektivet, att jobba förebyggande med hälsa, inte bara bota när problemen uppstått. Vi behöver lyfta blicken och öka kunskaperna om åldrandet, det är ett tvärvetenskapligt och stort område. Ibland tycker jag att utvecklingen inom arbetsterapi blir alltför inomvetenskaplig och gör det svårt för andra att förstå att vi jobbar med frågor som är viktiga för många.

– Vi borde exempelvis arbeta offensivt och på helt nya sätt – varför inte till exempel utbilda säljarna på byggvaruhusen, så att de kan ge enkla men goda råd när folk i medelåldern bygger om sina bostäder, så att de inte bygger in onödiga hinder och kan bo kvar långt upp i åren?

Hälsofrämjande arbete är ett tema som går att följa genom flera inslag från olika länder. Här belyses exempelvis betydelsen av livsstilsförändringar och sociala aktiviteter torsdag eftermiddag och aktivt åldrande fredag förmiddag.

Ny och spännande forskning presenteras liksom diskussioner kring olika forskningsmetoder, exempelvis att arbeta med photovoice och aktionsforskning eller hur man hanterar intervjudata som är insamlade på ett annat språk än forskarens eget, lördag eftermiddag, är bra tips från Margareta Lilja.

– KAWA-modellen som har sitt ursprung i Japan bygger på en annorlunda filosofisk grund, som presenterades i Arbetsterapeuten nr 8/2009. Den har fått stort genomslag runt om i världen och berörs bland annat i några sessioner under torsdagen, hur den implementerats i Frankrike och Syd-afrika, tipsar Synneve Dahlin-Ivanoff.

Margareta Lilja pekar på ett antal presentationer inom utbildning och lärande som belyser kulturell mångfald och integrering i utveckling av kursplaner, men också som redskap i lärandesituationer med studenter på fredagen och lördagen.

Även inom området informationsteknologi presenteras ny spännande forskning och utveckling, exempelvis en session om användardriven innovation för att utveckla tekniken (lördag eftermiddag) och hur man kan använda 3D för att förbereda klienter vid utskrivning (söndag förmiddag).

Stockholms stad bjuder kongressdeltagarna till Stadshuset på torsdagskvällen. Har man inte varit där är det en upplevelse att se Blå hallen där Nobel-middagen äger rum varje år. Avslutningsmiddagen arrangeras på Solliden på Skansen på lördagen.

Väl mött i Stockholm i maj! Program med mera hittar du på kongressens webbplats, http://www.cotec2012.se.

 

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.