Hoppa till innehåll

TA | Äkta engagemang och frivillighet

Företagens engagemang har stor betydelse för arbetsmarknaden för unga med funktionsnedsättning. Li Jansson, Svenskt Näringsliv, efterfrågar smidigare stödsystem och snabbare hjälpmedelshantering.

Text: Jane Bergstedt

Många företag har ett stort samhällsengagemang, men det ska vara riktiga jobb och arbetsuppgifter! Man ska inte anställa personer med funktionsnedsättning bara för att vara snäll, det blir sällan bra. Det ska finnas tydliga uppgifter som behöver utföras. Sedan måste engagemanget vara äkta och bygga på frivillighet, slår Li Jansson fast. Hon är ekonom på Svenskt Näringsliv och arbetar med frågor som rör personer med svag förankring på arbetsmarknaden.

Li Jansson understryker att vi måste stoppa inflödet i förtidspensionering, för då hamnar människor helt utanför och det är mycket svårt att komma tillbaka.
Hon säger att stödsystemen kan behövas, men de måste vara enkla och mindre byråkratiska. Det inte är storleken på subventionen det handlar om, utan att det ska vara smidigt och att man ska ha en person att ringa till med sina frågor.

– Det handlar även om hjälpmedelshanteringen, det är ofta krångligt och långa väntetider.

Hon tillägger att det finns en risk att människor fastnar i lönebidragsjobb och det är inte bra det heller.

En annan sak hon tar upp är hur olika företagsklimatet ser ut i olika kommuner. Fler företag ger fler jobbmöjligheter och det är förstås en grund. Det är små och medelstora företag som är bäst på att anställa personer med funktionsnedsättning.

– Det är oftast mindre byråkrati och kortare beslutsvägar.

Li Jansson nämner även ingångslönerna och arbetsrättan, som hon menar kan göra företagen tveksamma att anställa. Många med funktionsnedsättningar kan ha helt vanliga jobb på den reguljära arbetsmarknaden, en rullstol är sällan något hinder som inte går att avhjälpa med enkla medel.

En osäkerhet och oro för de problem som kan uppstå, finns säkert, menar hon.

– Man är inte van helt enkelt. Hur ska man förhålla sig, vad kan man säga, ska man fråga? Men så fort man har anställt en person med funktionsnedsättning försvinner de frågorna och så ser man kunskaper och talanger i stället, säger Li Jansson.

Hon nämner företaget Misa, som ett bra exempel på en verksamhet som tar vara på människors idéer, intressen och drivkrafter, oavsett funktionshinder. Med rätt stöd kan alla bidra, på något sätt. MISA finns på flera orter i landet och har exempelvis samarbete med cirka 400 företag bara i Stockholm. Efter praktik går många vidare till anställning.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.