Hoppa till innehåll

TA | Samarbete med norska ERGON

I november besökte Emma Karlsson och Mirjam Matesic, FSAstuds styrelse 2011, det norska förbundets studentorganisation ERGON. De deltog på deras landstyremøte under en helg.

FSAstud och ERGON startade sitt samarbete under 2010. Representanter från ERGON besökte FSAstud hösten 2010. Styrelserna har fortsatt hålla kontakt och i mitten av november förra året var det FSAstuds tur att skicka representanter för att besöka ERGON i Oslo.

I Norge finns fem utbildningsorter: Bergen, Oslo, Sandnes, Trondheim och Tromsö. De har ett intag om året med upp emot 90 studenter i varje klass.

ERGONs styrelse består förutom ordförande av två representanter från varje studieort och vid det här mötet bestod styrelsen till hälften av killar, vilket vi upplevde mycket positivt.

Styrelsemötet vi deltog i var tre dagar långt. De diskuterade bland annat om den utvärderingsenkät av praktikperioder som ERGON har tagit fram och som de vill att utbildningsorterna ska använda.

Under mötet kom det en representant från NETF, den norska motsvarigheten
till FSA. Han kom för att diskutera ett gemensamt projekt att byta ut förbundets logga. Han ville också uppmuntra till ett tätare samarbete mellan NETF och ERGON. ERGON har till skillnad från FSAstud alltid varit en egen organisation, mer eller mindre oberoende av NETF.

ERGON har ingen studenthandläggare som är anställd av huvudorganisationen, utan sköter allt praktiskt själva. ERGON får bidrag från NETF utifrån antalet studentmedlemmar, men de får även bidrag från olika statliga intresseorganisationer. ERGON har ingen fast studentrepresentation i NETF och inte heller rösträtt, vilket FSAstud har med FSAstuds ordförande i förbundsstyrelsen.

ERGON bestämmer tema för Norges Arbetsterapins dag som infaller andra onsdagen i september. ERGON är bra på att använda sociala medier i sitt styrelsearbete. De har mycket kontakt över Facebook, med en grupp för landstyrelsen och en grupp för landstyrelsen och ordförande och ekonomiansvariga i de lokala styrelserna. De använder även Google+ och talkgadget.

Vi presenterade FSA, FSAstud och hur våra utbildningar ser ut. Vi hade också med oss Livsboken som varje styrelseledamot fick ett exemplar av. Vi diskuterade likheter och olikheter mellan våra olika styrelser, utbildningar, kulturer och språk, och ska fortsätta hålla kontakt.

Emma Karlsson
FSAstud Göteborg

Mirjam Matesic
FSAstud Lund

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-02-10

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.