Hoppa till innehåll

TA | Så mycket kunskap

Redaktören har ordet

Att 130 arbetsterapeuter disputerat sedan 1982 är en fantastisk utveckling under 30 år av forskning. Det uppmärksammar vi med att intervjua Birgitta Lundgren-Lindquist som var först och Maria Lindström som la fram sin avhandling i mitten av december förra året, spikade den, som man gör bland annat i Umeå.

Vi har även pratat med vår första professor i arbetsterapi Lena Borell, som forskar om äldre på KI. Den intervjun inleder också årets artikelserie om Aktivt åldrande, som FSA valt som tema för Arbetsterapins dag i höst. 2012 är Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer.

Tänk så mycket tid som lagts ned på att producera så mycket klokskap som kommer både yrkesområdet och inte minst klienter och patienter till del. De är ju i allas fokus, för att skapa en bättre vardag och ett meningsfullt liv för alla. Eller som Marie Holmefur, universitetslektor på arbetsterapeutprogrammet i Örebro uttrycker det i Mitt-i-vardagen-intervjun: ”Arbetsterapeutens styrka är vår grundhållning att aktivitet och sysselsättning är centralt för människors liv och hälsa. Oslagbart!”

Det är emellertid inte alltid är så lätt att föra ut och implementera ny forskning. Brukarorganisationerna, exempelvis Strokeförbundet, jobbar mycket med information och påverkan. Sjuksköterskan Irene Rosberg har startat en lokalförening i Varberg.

Även här på kansliet har vi firat 30 år, nämligen att en av våra ombudsmän Cajsa Sandberg Mårtensson har arbetat här och stöttat medlemmar och lokala fackliga ombudsmän så länge, till att börja med på den gemensamma förhandlingsavdelningen i Akademikerhuset.

I en skimrande monter på KI i Huddinge, i arbetsterapeutprogrammets korridor, står en fantastisk samling patientarbeten som tidigare arbetsterapibiträdet Margareta Ivemark donerat till skolan. Jag har träffat denna fortfarande mycket aktiva dam och hört hennes berättelser från arbetsterapin på Åkeshovs och Blackebergs sjukhus i Stockholm. En annan tid, men frågan är om man kastade ut barnet med badvattnet när ”syslöjden” mer eller mindre åkte ut, både i den praktiska verksamheten och i utbildningen. Ny forskning pekar på att kultur och skapande verksamhet har en helande kraft.

Trevlig läsning!

Jane Bergstedt

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-02-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.