Hoppa till innehåll

TA | Hallå där ...

Staffan Josephsson, ny professor i arbetsterapi på KI.

Foto: Christin Philipson

Grattis! Känns det bra?

– Absolut, det är fantastiskt att få bekräftelse på att mitt arbete är viktigt och betyder något för samhället. Ett stort ansvar och stora möjligheter.

Vilket är ditt intresseområde?

– Aktivitet kopplat till delaktighet och de kreativa möjligheter som finns i vardagen. Arbetsterapi är ett spännande forskningsområde med många infallsvinklar. Jag blev arbetsterapeut 1984 och min doktorsavhandling handlade om vardagsaktiviteter som mötesplatser för personer med demenssjukdom, alltså aktiviteter som resurs för social inkludering för dessa personer. Jag har varit med och byggt upp forskning kring kreativitet, delaktighet och hälsa. Har kanske lite udda kunskaper med mig i bagaget också, har läst lite teatervetenskap och
studerat konst.

Ett drömjobb?

– Ja, jag har hela tiden fått arbeta med det som intresserar mig, nära verksamheten, och får vara med och skapa ny kunskap för kliniker och brukare.

Aktuellt just nu?

– Jag intresserar mig för berättelsen som verktyg inom arbetsterapi, story-making. Att lyssna på människans egen berättelse som växer fram i nära samarbete med arbetsterapeuten. Om klienten får mer utrymme att uttrycka sig kan man se fler möjligheter. Tänka process mer än diagnos.

– Det blir mest forskning framöver, kring ”frail elderly”, den växande gruppen äldre med många olika funktionsnedsättningar, inte minst kognitiva. Hur ska de beredas möjlighet till delaktighet. Det kommer att kräva samarbete med många inblandade, samhälle, vård och anhöriga.

Hinner du med någon fritid?

– Jadå, bland annat sjunger jag i kör och sysslar en del med muntligt berättande.

Red.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-02-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.