Hoppa till innehåll

TA | Från sysselsättning till arbetsterapi

Text: Jane Bergstedt

KI gav 2010 i samband med sitt 200-års jubileum ut skriften Det medicinska
universitetet
om utbildningen mellan 1960 och 2010. Där skrev Margareta Lilja kapitlet Från sysselsättning till arbetsterapi.

Under 1940-talet presenterades en rad statliga utredningar som förde fram behovet av sysselsättning för personer med olika medicinska diagnoser. 1948 startade en utbildning till arbetsterapeut som var nio månader lång. Initiativtagare var grevinnan Estelle Bernadotte som själv hade utbildat sig till arbetsterapeut i USA. För tillträde till utbildningen krävdes examen som handarbets-, väv- eller barnträdgårdslärarinna eller examen från konstfack. Deltagarna var 24 till antalet.

Året efter startade en statlig kurs för arbetsterapeuter i Göteborg, som genomfördes två gånger. Den omfattade två teoretiska läsår samt nio månaders praktiktjänstgöring. Fem män och femton kvinnor deltog i den första utbildningen, som innehöll medicinska ämnen, stats- och samhällslära och konsthistoria, arbetsterapins metodik och hantverksteknik.

1965 beslutade riksdagen om en utbildningsplan för en treårig arbetsterapeututbildning i Sverige, och i Stockholm startade den 1968 i paviljonger vid Edsviken, Danderyd, med landstinget som huvudman. 1977 inrättades vårdhögskoleutbildningar och arbetsterapeututbildningen kortades ned till två och ett halvt år och ingick i rehabiliteringslinjen tillsammans med sjukgymnastutbildningen.

1983 kom nästa förändring med en ny utbildningsplan som blev mer aktivitetsinriktad samtidigt som de medicinska kurserna utökades på bekostnad av teknik- och hantverkskurser. Forskningsmetodik kom med som nytt ämne. Till sist 1998, för att få med hela historien i korta drag, blev arbetsterapi en universitetsutbildning och bytte huvudmannaskap från landstinget till staten, arbetsterapeuter legitimerades och KI tog beslut om att inrätta landets första professur i arbetsterapi.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-02-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.