Hoppa till innehåll

TA | Forskningen en viktig grund för praxis

Ledare av Lena Haglund

God fortsättning på det nya året. Det är mycket stimulerande att få börja ett nytt år med att fira 30 år av forskning inom arbetsterapi. Under dessa år har svenska arbetsterapeuter på ett utomordentligt påtagligt sätt bidragit till kunskapsproduktionen inom ämnet, både nationellt och internationellt. Den kunskapsproduktionen har lett till en praxis i verksamheten som har sin utgångspunkt i en evidensbaserad arbetsterapi. Vi kan i dag erbjuda våra patienter/klienter insatser som ständigt granskas för att säkerställa deras värde.Genom beprövad erfarenhet, uppdaterad kunskap och nära samverkan med våra klienter och patienter kan insatserna individanpassas.

Men detta förutsätter möjlighet till ständig kompetensutveckling hos arbetsterapeuterna.

Ett sätt att hålla sig uppdaterad och à jour med aktuell utveckling inom sitt verksamhetsfält är att delta i kurser och konferenser. 24–27 maj 2012 kommer den europeiska arbetsterapikongressen (COTEC Congress) att genomföras i Stockholm med FSA som värd. Du är varmt välkommen till fyra spännande dagar!

Ett annat sätt att hålla sig uppdaterad på är att läsa vidare på högskola eller universitet. Antalet sökande visar att arbetsterapeuter gärna vill läsa vidare och fördjupa sina kunskaper via magister- och masterstudier. Men vi har med stor oro noterat att många arbetsterapeuter inte påbörjar kurserna de sökt och kommit in på eller avbryter dem. Vid samtal om varför framkommer ständigt samma förklaring: ”Min arbetsgivare ger mig inte stöd.” Det handlar om att man inte får tjänstledigt i en rimlig omfattning för att klara studierna eller att man inte får någon ekonomisk kompensation.

Ska vi i Sverige klara de svårigheter som vi vet framtidens vård- och omsorgsverksamhet står inför krävs välutbildad personal. Det är ett gemensamt ansvar för arbetstagare och arbetsgivare att säkerställa kompetensen. FSAs medlemmar tar sitt ansvar, man söker till olika kompetenshöjande utbildningar, men stödet från arbetsgivaren saknas i alltför stor utsträckning.

Forskning inom arbetsterapi gör att den praktikerorienterade kunskapen utsätts för granskning och att nya kunskaper adderas. Men ska den nya kunskapen komma till praktisk användning i arbetsterapeutens dagliga arbete måste det finnas möjlighet att hålla sig uppdaterad. Ska vi kunna se samma positiva utveckling av arbetsterapi i framtiden som vi sett under de senaste 30 åren måste de strategiska och långsiktiga satsningarna identifieras.

Det ska finnas ett tydligt samband mellan utbildning och forskning. Studerande ska möta forskarutbildade lärare och forskarutbildade lärare ska ges tid att både undervisa och bedriva egen forskning. Både grundforskning och tillämpad forskning måste ges möjlighet att utvecklas inom vårt verksamhetsområde. Det finns i dag ett stort behov av interventionsforskning inom arbetsterapi bland annat för att säkerställa evidens i våra insatser.

Detta får dock inte medföra att den fria obundna grundforskningen åsidosätts. Grundforskning kan ge oss helt nya oförutsedda förklaringar till fenomen som finns inom dagens vård- och omsorgsverksamhet.

Vidare måste arbetsterapi kunna utvecklas och beforskas oavsett huvudmannaskap. I dag sker mycket av forskningen i relation till sluten hälso- och sjukvård bedriven av landstingen. Det är av stor vikt att arbetsterapeuter i exempelvis kommunal verksamhet och i primärvården, oavsett i vilken regi den bedrivs, också är involverade i forskning. Forskning är en förutsättning för en säker, modern och effektiv arbetsterapi.

Lena Haglund
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-02-10

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.