Hoppa till innehåll

TA | ”Att forska är att skapa”

Den första professorn i arbetsterapi i Sverige och Europa är Lena Borell, vid KI, som forskar om äldre. Hon ser många positiva tecken på att primärvården fångar upp de nya idéer som kommer genom forskning. Arbetsterapeuternas roll kommer att stärkas.

Text: Stina Johansson

Ett av de viktigaste bidragen till vårdens utveckling är de nya riktlinjerna för vård av personer med demenssjukdom. Bland annat betonar de rätten till meningsfulla aktiviteter för demenssjuka. De är ett konkret exempel på hur professor Lena Borells forskning inom arbetsterapi fått genomslag.

Lena Borell är född och uppvuxen i Umeå, men flyttade till Örnsköldsvik som barn. Hemmiljön präglades av mammans engagemang inom vården, som en av de första sjukgymnasterna i Sverige.

– Arbetsterapi gjorde ett starkt intryck på mig, det verkade så kreativt och spännande.

På samma vis upplever hon forskningen och understryker forskarens tre främsta egenskaper: ”innovativ, lekfull och inte rädd för att göra fel”. De allra bästa inom professionen, menar hon, är tveklöst de som ser utmaningar där andra ser hinder. Att forska är att skapa.

Resan mot att år 2000 utnämnas till Sveriges och även Europas första professor i arbetsterapi, startade alltså tidigt i Lena Borells liv. Hon beskriver att den dessutom gick som på räls.

– Jag hade turen att få min vårdlärarutbildning betald, forskarutbildningen likaså.
Det absolut viktigaste som hänt inom forskningen, tycker Lena Borell, var när arbetsterapi för tio år sedan blev ett forskningsutbildningsämne. Tyvärr, fortsätter hon, finns det inte resurser i dag att utveckla arbetsterapi som ett unikt ämne. De statliga medlen går nästan enbart till medicinsk forskning från exempelvis Vetenskapsrådet. Tidigare har det funnits betydligt mer statliga medel för vårdforskning genom Vårdalstiftelsen, men de senaste åren har dessa källor ebbat ut.

– Att ha ekonomiska förutsättningar att värna om sina metoder genom att bedriva mer forskning är viktigt. Inte minst att pröva och utvärdera ny teknik och titta närmare på användbarheten för personer med funktionsnedsättningar.

För närvarande beforskar hon ett projekt kallat Det kunskapsbaserade äldreboendet som delvis bekostas av Stockholms stad. Lärare från Karolinska Institutet bistår personal vid äldreboende med kunskap.

– De har fått prova sina egna idéer, till exempel hur man bäst utformar måltider, och vi bistår med kunskap och undersöker resultatet. Aktiviteterna bidrar till att skapa mening i vardagen. Om man har en demenssjukdom är det särskilt viktigt att man får använda de förmågor som man har. Får man inte det så försvinner de. Man tappar dem om man inte använder dem.

Att ge människor möjlighet att delta i samhällslivet är en av samhällets viktigaste uppgifter. I dag når exempelvis inte ens hälften av kommunerna upp till sina mål för hur ofta det ska erbjudas gemensamma aktiviteter inom äldreomsorgen.

Forskningen ska utveckla ny kunskap för att bättre förstå de konsekvenser av sjukdom och skada som patienten möter i samband med rehabilitering tillbaka hem eller till arbete.

De närmaste fem åren kommer mycket att ske, tror Lena Borell. Arbetsterapeuten kommer att få en allt viktigare roll när det gäller rehabilitering i hemmet och inom primärvården.

– Vi ser många positiva tecken på att just primärvården fångar upp de nya idéer som kommer genom forskning. Nu senast genom ett spännande program om hur man som arbetsterapeut kan verka förebyggande genom ”studiecirklar”, för att äldre själva ska ta ansvar för sin hälsa. Där spelar aktiviteterna en stor roll, säger Lena Borell.

Aktivt åldrande

Med den här intervjun inleder Arbetsterapeuten en artikelserie som ska uppmärksamma årets tema ”Aktivt åldrande”. 2012 är ”Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer”. Beslutsfattare och andra aktörer står inför utmaningen att förbättra de allmänna förutsättningarna för ett aktivt åldrande och ett självständigt liv på så olika områden som arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, vuxenutbildning, frivilligarbete, boende, it-tjänster och transport. FSAs förbundsstyrelse har valt detta tema för Arbetsterapins dag den 18 oktober 2012.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2012-02-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.